0

AP7: Att vilja ta ansvar är skäl nog för ansvarsfulla investeringar

Ger etiska fonder och “ansvarsfulla” investeringar bättre eller sämre avkastning än ”vanliga” investeringar? Frågan har undersökts på längden, bredden och tvären av många forskare under ett flertal år.

Trots mycket forskning kan svaret sammanfattas i tre ord: Det är olika. Om avkastningen är högre, lägre eller lika som den från andra jämförbara fonder och index beror på vad man mäter (tex vilka produkter), på vilken marknad, över vilken tidsperiod, med vilken mätmetod, och så vidare. Forskningsresultaten pekar i alla riktningar.

För att få en överblick över den senaste tidens forskning på området har Sjunde AP-fonden låtit göra en genomgång av ett tjugotal akademiska studier som publicerats i vetenskapliga tidskrifter de senaste tre åren. För full transparens ska nämnas att Hållbart Kapitals grundare har medverkat till att ta fram den här rapporten. Resultatet bekräftar att det inte går att ge ett generellt svar på frågan om avkastningen från den här typen av investeringar.

Vad vi kan sluta oss till är däremot att etiska/ansvarsfulla/hållbara investeringar inte automatiskt ger bättre avkastning, och inte heller automatiskt sämre avkastning än andra investeringar. Tvärtom vad finansiell teori säger (det borde ge sämre avkastning) eller vad många institutionella investerare ger uttryck för (”vi gör det för att vi tror att det ger en bättre långsiktig avkastning”), så kan vi inte dra några allmängiltiga slutsatser om avkastningen från SRI.

I en debattartikel i Dagens Industri (21/9) säger Sjunde AP-fonden, apropå rapporten:

”I grund och botten handlar ansvarsfulla investeringar om värderingar, inte om vinst och avkastning. Alla samhällen har värdenormer för vad som är acceptabelt eller oacceptabelt och investerare är en del av samhället. (…) Den egentliga huvudfrågan är snarare varför inte all kapitalförvaltning bedrivs med någon form av ansvarstagande?”

Filed in: ALLMÄNT

Recent Posts

Bookmark and Promote!

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.