0

Harvardforskare: CSR ger bättre tillgång till kapital

Forskare vid Harvard Business School har funnit att högre CSR-prestanda också ger företag bättre tillgång till kapital (mätt enligt KZ-index, ett relativt mått på hur beroende ett företag är av extern finansiering).

Forskarna ser två möjliga förklaringar till detta.

För det första kan man tänka sig att ett framgångsrikt CSR-arbete är ett resultat av att företaget har goda relationer med sina intressenter. Detta kan i sin tur minska sannolikheten för opportunistiskt beteende och ”agentkostnader”, det vill säga kostnader som uppstår på grund av konflikter mellan företagets olika intressenter.

För det andra tenderar företag med god CSR-prestanda att offentliggöra mer information om sitt CSR-arbete och alltså vara mer transparenta. Det minska informationsasymmetrin mellan företaget och investerare, och minskar därmed den upplevda risken.

CSR betyder i det här fallet företags ansvar för miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (corporate governance). Forskarna finner att korrelationen mellan CSR och tillgång till kapital är starkare för social och miljömässig prestanda än för bolagsstyrning.  

Studien bär titeln ”Corporate Social Responsiblity and Access to Finance” och finns att ladda ner här.

Filed in: FORSKNING

Recent Posts

Bookmark and Promote!

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.