1

SRI på uppgång i Afrika

Sommaren 2010 grundades AfricaSIF, en pan-afrikansk medlemsdriven intresseorganisation för hållbara investeringar. Det är ett tecken så gott som något på att SRI (socially responsible investment) börjar etablera sig även på finansmarknader på den afrikanska kontinenten.

Siffror från en färsk IFC-rapport visar att det totala SRI-kapitalet i Sydafrika, Kenya och Nigeria (där de största börserna i Afrika återfinns) uppgår till 125 miljarder USD. Det kan synas lite när man jämför med den Europeiska SRI-marknaden som uppskattas till 7300 miljarder USD, men SRI-kapitalet utgör alltjämt 20 procent av det totala förvaltade kapitalet i de tre länderna, enligt IFC:s beräkningar. Då avses SRI i bred bemärkelse, det vill säga alla typer av investeringar som tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning; om man enbart ser till investeringar som uttalat kallar sig för SRI (eller motsvarande) hamnar siffran för de tre länderna på 5,5 miljarder, eller mindre än 1 procent av det totala förvaltade kapitalet.

Den största andelen står föga förvånande Sydafrika för. IFC uppskattar att 95 procent av de 125 miljarderna SRI-kapital återfinns i Sydafrika, som ju är det land i Afrika som har den mest utvecklade kapitalmarknaden. En stor andel utgörs av The Government Employees Pension Fund, som är världens sjätte största pensionsfond.

I de afrikanska länderna är delvis andra frågor på den lokala hållbarhetsagendan jämfört med Europa: HIV/AIDS, fattigdom, utbildning, tillgång till mat och den ekonomiska och samhälleliga infrastrukturen hör till exemplen. Samtidigt är förstås de globala frågorna om klimatförändringar, mänskliga rättigheter och arbetstagares hälsa och säkerhet lika aktuella här som överallt annars.

Företrädare för AfricaSIF framhåller kontinentens ekonomiska och finansiella potential. Det genomsnittliga BNP per capita har ökat femton år i rad. Medelklassen växer, och det gör även mängden private equity-kapital (dvs investeringar i onoterade bolag). Private equity (PE) i Afrika söder om Sahara har växt från 800 miljoner USD år 2005 till mer än 2,2 miljarder USD år 2008, det vill säga nästan en tredubbling. Det är intressant, eftersom PE typiskt sett innebär riskkapital till nya affärsverksamheter, och en ökande mängd PE tyder på en växande företagssektor i regionen.

I en kommentar säger Graham Sinclair, en av AfricaSIF:s grundare och medförfattare till IFC-rapporten: “We’re hoping that people will read the report and be impressed by the amount of activity in Africa. And that they can go from a situation of an information vacuum to realizing that some of their preconceptions about Africa are misplaced.”   

Filed in: ALLMÄNT

Recent Posts

Bookmark and Promote!

One Response to "SRI på uppgång i Afrika"

© 2020 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.