0

Tjäna pengar eller rädda världen?

Vad motiverar investerare att ta hänsyn till miljö, etik och socialt ansvar i sina placeringar? En ny svensk studie visar att professionella och privata investerare fäster olika vikt vid hållbara investeringars finansiella prestanda, och att fondförvaltare tenderar att underskatta hur stor betydelse miljö och socialt ansvar har för deras kunder.

Enkätstudien “Motives to engage in sustainable investment” är genomförd på den svenska marknaden och omfattar tre grupper: privata investerare, institutionella investerare (dvs företag, universitet, fackföreningar och andra organisationer som placerar medel på finansmarknaden) och kapitalförvaltare, såsom pensionsfonder, investmentbanker och fondbolag (det vill säga sådana som förvaltar kapital åt andra).

Alla tre kategorier av investerare ansåg att SRI ger sämre avkastning i det korta perspektivet. Privata investerare har inte heller tilltro till SRI:s avkastningsförmåga i det långa perspektivet, något som skiljer dem från de övriga två grupperna, som tvärtom tror att SRI ger bättre avkastning än konventionella investeringar på lång sikt.

Både privata och professionella investerare anser att SRI medför lägre finansiell risk.

När man frågat professionella investerare vad de tror att privata investerare tycker är viktigt visar det sig att kapitalförvaltare underskattar hur mycket deras kunder värdesätter etiska, miljömässiga och sociala aspekter av sina placeringar. Samtidigt överskattar de kundernas förväntningar på avkastning.

Forskarna spekulerar i att kapitalförvaltarnas starka fokus på avkastningen och magra intresse för de värdebaserade aspekterna av SRI kan bero på incitamentsstrukturen, där bonusar ofta är kopplade till hur väl man följt index, och på outtalade regler i branschen som leder till ett slags flockbeteende. Investerare utvärderas mer sällan (om någonsin?) på hur väl de lyckas ta hänsyn till hållbarhetsfrågor i sina placeringsbeslut.

En tidigare studie från samma forskargrupp har visat att vi förhåller oss olika till miljöfrågor beroende på om vi befinner oss i vår professionella eller privata roll. Miljö spelar större roll vid beslutsfattande privat än på jobbet. Den här studien kommer till liknande slutsatser: Vi fäster större vikt vid miljö, etik och socialt ansvar i våra investeringsbeslut när vi har hemmabyxorna än jobbkostymen på. Det kan vara något att tänka på för dem som erbjuder hållbarhetsorienterade finansiella tjänster.

Filed in: FORSKNING Tags: 

Related Posts

Bookmark and Promote!

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.