0

Amnesty: Skärp kraven på exportkreditinstituten

Svenska exportkreditinstitut riskerar att kränka mänskliga rättigheter, och svenska staten måste ta ansvar genom att skärpa kraven och ge tydligare direktiv. Det säger Anna Gustafsson från Amnesty Business Group i en intervju med Hållbart Kapital.

I en gemensam rapport har Amnesty och Diakonia granskat i vilken utsträckning svenska exportorgan säkerställer att den verksamhet de stödjer också tar hänsyn till mänskliga rättigheter (MR). Rapporten konstaterar att svenska exportorgan har gett stöd till verksamheter som riskerar att bidra till kränkningar. Till exemplen hör exportkreditgarantier till militär radarutrustning i Pakistan, medverkan på en vattenmässa i Israel och en handelsdelegation till Kongo. Handelsministerns intresse för Amnestys och Diakonias propåer har dock varit svalt.

Hållbart Kapital har träffat Anna Gustafsson, handläggare på Amnesty Business Group.

Vad är bakgrunden till exportkreditprojektet?

De organ som vi granskar i rapporten är alla delvis eller helt ägda av staten – och den svenska staten har människorättsförpliktelser. När den svenska staten går in och stödjer kommersiell verksamhet – vare sig det är finansiellt eller diplomatiskt – anser vi därför att det måste vara på villkor att verksamheten bedrivs med respekt för mänskliga rättigheter. Om exportkreditorganen gör ett åtagande att inte stödja verksamhet som riskerar att kränka mänskliga rättigheter så betyder det i praktiken att de måste sätta sig in i MR-situationen och göra due diligence när de överväger att stödja verksamheter .

 Vad vill ni uppnå?

Vi vill att den svenska regeringen ska ge tydligare instruktioner  till Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit och Exportrådet avseende att de måste säkerställa att den verksamhet som stöds respekterar mänskliga rättigheter . Nästa steg är ju då att exportkreditorgan gör MR-due diligence avseende sina kunder och att kunderna gör MR-due diligence för de projekt och affärer som får exportstöd.

Hur har det här tagits emot av regeringen?

Intresset har varit minst sagt ljumt. Det vi hört från både handelsministern och statssekreteraren är i princip att svenska företags närvaro  per automatik innebär respekt för MR och att de är goda exempel, bara i kraft av att de är svenska. Svenska företag är duktiga på MR och deras närvaro blir en slags garant för MR, tycks de resonera. Men självklart så finns det även svenska företag som inte gör MR-due diligence i tillräcklig utsträckning. Och om det mot förmodan inte är så, ja då gör det ju varken från eller till att avkräva dem något de redan gör.

Vad säger Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit?

Mitt intryck är att båda institutionerna arbetar aktivt med att förbättra sitt arbete och de är mycket öppna för dialog.  Men de behöver utökat mandat från sin huvudman, det vill säga staten. Varför inte handelsministern vill ge exportkreditorganen det mandatet är oklart för oss, annat än att svenska företag enligt ministern alltså redan är föredömligt duktiga på att respektera MR.

Varför vill ni påverka kreditorganen istället för företagen som får krediterna?

För det första vet vi inte vilka företagen är. Det är svårt att få information om det. För det andra skulle vi då bara kunna påverka enskilda bolag. Genom att kräva lagstiftning så kan vi påverka alla bolag. Tydligare regleringar möjliggör också ansvarsutkrävande, även för Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit gentemot företag.

Pågår något liknande arbete i andra länder?

Det här är en del i en internationell kampanj. Parallellt med detta arbetar Amnesty International gentemot OECD. OECD reviderar för tillfället ”Common Approaches”, som är riktlinjer för exportkrediter. Amnesty vill att MR ska föras in i riktlinjerna. Amnesty International har varit med i processen och gjort officiella ”submissions”, presentationer i Bryssel, med mera, så OECD är medvetna om vad Amnesty vill.

Amnestys och Diakonias rapport Export till priset av mänskliga rättigheter? kan laddas ner här.

 

Filed in: INTERVJU

Recent Posts

Bookmark and Promote!

© 2020 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.