0

Enkät: Finansiell kortsiktighet största hindret för hållbart företagande

När 642 ”experter” tillfrågades om vad de anser vara de största hindren för företag att göra verksamheten mer hållbarhetsorienterad anger 88 procent trycket på att leverera kortsiktiga finansiella resultat.

Enkäten genomfördes i december 2011 av konsultföretagen GlobeScan och SustainAbility och resultaten kommer att publiceras i en UNEP-rapport senare i år.

Andra faktorer som anses stora hinder är otillräckliga regleringar (enligt 65 procent av de svarande), en bristande förståelse för hur hållbarhetsfrågor är affärsrelevanta (65 procent), låg efterfrågan från konsumenter (57 procent), brist på internationella standarder (50 procent) och brist på effektiva managementverktyg (45 procent).

De tillfrågade representerar företag, frivilligorganisationer, universitet och myndigheter. Det är oklart vad som kvalificerar en person som expert i sammanhanget, men vi får anta att det är personer som är väl insatta i området CSR.

Den finansiella kortsiktigheten framhölls av experter från alla grupper, men i övrigt skiljer sig svaren åt: Företagsrepresentanterna svarade i större utsträckning än andra att bristande efterfrågan på miljövänliga produkter och tjänster från konsumenter är ett stort hinder för ett mer utbrett hållbarhetsarbete. Å andra sidan var akademikerna mer benägna än företagsrepresentanterna att ange bristen på internationella standarder och låg medvetenhen om affärsrelevansen som hinder.

Filed in: ALLMÄNT

Recent Posts

Bookmark and Promote!

© 2019 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.