0

Forest Footprint Disclosure: Vem vill finansiera förstörelsen av liv på jorden?

Avskogning och omvandling av skog till åkermark står för hela 17 procent av de globala växthusgasutsläppen. Ett nödvändigt led i att minska utsläppen är förstås att företag identifierar sina egna utsläpp och inför konkreta och mätbara förbättringsåtgärder.

För tredje året i rad har organisationen Forest Footprint Disclosure (FFD) gjort en enkätbaserad översyn av företagens offentliga rapportering om risker och möjligheter beträffande den avskogning och konvertering av skog till åkermark som följer i spåren av företagens användning av virke, nötköttsprodukter, soja, palmolja och biobränsle. FFD kallar det för ”forest risk commodities”.

Baserat på enkätsvaren gör FFD gör en riskbedömning och en analys av hur riskerna kan minskas för varje bolag. FFD återkopplar sedan till respondenterna för att hjälpa dem att förbättra sina resultat. FFD rankar också bolagen inom elva nyckelområden, inom varje sektor. Till sektorvinnarna i år hör exempelvis Nike, Kimberly-Clark, Marks and Spencer och British Airways.

87 bolag svarade på årets enkät, varav en fjärdedel var amerikanska. FFD manar fler företag att följa i deras spår, och ordförande Andrew Mitchell framhåller att vi inte har råd att vänta:

“Whilst FFD welcomes the new disclosers this year, the time to act is now: there is a commercial imperative and the risks to the world’s forests are too great to wait. More companies need to wake up to the risks deforestation presents in their portfolios. Who wants to finance the destruction of life on earth, especially when it undermines wealth creation itself?”

FFD delar intresset för företags transparens och riskhantering på området med många finansaktörer, och har samlat in namnunderskrifter från 70 institutionella investerare som tillsammans förvaltar 7 miljarder dollar, till stöd för ökad rapportering om företags ”skogsfotavtryck”.

Filed in: ALLMÄNT

Recent Posts

Bookmark and Promote!

© 2019 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.