0

Kapitalflykt från u-länder ny bubblare på CSR-agendan

Kapitalflykten från fattiga länder är tio gånger så stor som summan de får i bistånd varje år. Multinationella företag står för två tredjedelar av denna oregisterade och därmed olagliga utförsel av kapital, men i CSR-sammanhang hör man sällan ordet skattefusk nämnas. Det kan bli ändring på det.

“Vi har ingen chans att uppnå mänskliga rättigheter om vi inte får stopp på kapitalflykten från utvecklingsländer.” Det sa Kristina Fröberg från Forum Syd i ett tal vid Social Responsibility Day som nyss gått av stapeln.

Fröberg menar att multinationella företag har en unik chans att vända hela den globala utvecklingen när det gäller frågor fattigdom, mänskliga rättigheter och miljö, genom en så enkel sak som att registrera vinsterna och betala skatt i de länder där de är verksamma. Idag är det istället en massiv ström av företagsvinster som förs från utvecklingsländer till i-länder och skatteparadis.

Enligt konservativa beräkningar, som enbart innefattar den olagliga skatteflykten (och inte den som förvisso är laglig men som ändå kan vara djupt oetisk), så motsvarar den summor som är tio gånger det globala biståndet. Närmare två tredjedelar härrör sig från internationella företag som har sin verksamhet i länderna (fem procent härrör sig från korruption, som ju annars brukar lyftas fram som det stora problemet).

- Det underminerar allt vi gör, säger Kristina Fröberg.

Felaktig prissättning och falska fakturor står ensamt för 160 miljarder dollar per år i förlorade skatteintäkter. Fröberg gör en jämförelse med FN:s milleniemål, där beräkningar visar att det skulle krävas 40-60 miljarder dollar för att uppnå dem. Milleniemålen innefattar bland annat att halvera den extrema fattigdomen och ge utbildning till alla till 2015. Det fattas alltså inte kapital för att nå dessa eftersträvansvärda mål, däremot den moraliska ryggrad hos bolagen som behövs för att sända skattemedel i rätt riktning.

För att komma till rätta med problemet måste transparensen i skatteparadisen och multinationella bolag öka, menar Kristina Fröberg. Företagen måste börja med land-för-land-rapportering, det vill säga att de rapporterar vinster i varje land där de verkar, så att det blir möjligt att räkna ut hur mycket skatt företagen ska betala i varje land. Ett lagförslag  som till vissa delar omfattar detta finns redan från EU-kommissionen, och beslut ska tas i slutet av maj.

Företag bör också skapa och offentliggöra en skattepolicy, menar Fröberg, och framhåller vikten av att bolagsstyrelsen  engagerar sig i frågan.

Skatt är en stor del av CSR, säger Kristina Fröberg, men det talas sällan om den aspekten av företags samhällsansvar. Därför kommer en stor kampanj att genomföras under 2012, under namnet Finn Skatten. Där kommer företag att kunna visa att det stödjer förslaget om land-till-land-rapportering.

Filed in: ALLMÄNT

Recent Posts

Bookmark and Promote!

© 2019 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.