0

Intervju: Filippa Bergin investerar i nytänkande

Hon är förmodligen Sveriges enda riskkapitalist som verkar från en röd liten 1700-talsstuga. Men så är det inte heller traditionella investeringar hon ägnar sig åt. Hållbart Kapital har träffat Filippa Bergin, vd för nystartade Invest in Change.

Filippa Bergin är grundare till nystartade Invest in Change.

Filippa Bergin blev ett känt ansikte hos många företagsledningar när hon ledde Amnesty Business Group för några år sedan. Efter en tid med CSR-ansvar på Åhlénsgruppen har hon nu bytt sammanhang igen, och klivit in i rollen som direktinvesterare tillsammans med Axel Johnson-koncernen. Målet är att förändra genom exempel.

Filippa Bergin förklarar:

- När jag var på Åhlénsgruppen så tyckte jag att det var fantastiskt att jobba där. Jag hade bestämt mig efter mina år på Amnesty att jag skulle i alla fall aldrig jobba i detaljhandeln, för då är man bara gisslan, tyckte jag. Men så upplevde jag inte alls att det var, utan vi gjorde stora förändringar som hade riktiga avtryck. Fort gick det också. Så efter min tid på Åhlénsgruppen tänkte jag att det är via exempel som åstadkommer förändring. Genom att visa att det går, att det går bra, och att det är kul.

Nya affärsmodeller för en hållbar livsstil

Filippa Bergin fick idén att satsa kapital i företag som stället för att lappa och laga försöker göra rätt; bolag som har en helt annan affärsidé, som inte bygger på ett volymuttag av resurser, och som skapar ännu mera kundnytta.

Hon hade tur: När hon presenterade sin idé för Axel Johnson AB (som äger Åhlénsgruppen, bland mycket annat) så var den familjeägda koncernen precis i ett läge där de funderade över hur de kunde knyta hållbarhet till affären. Axel Johnson AB nappade på förslaget att saminvestera i bolag som Filippa Bergin spårar upp.

En viktig komponent i de affärsidéer som Filippa Bergin letar efter är potentialen till förändrat beteende.

- Det är den där beteendeförändringen som jag tror verkligen är lösningen. Många associerar till att det skulle vara besvärligt att leva hållbart och att man måste gå in i en asketisk livsstil. Man tror att det ska bli sämre. Men det tror inte jag. De här bolagen skapar mer kundnytta och en bättre och mer hållbar situation för kunden.  

Är det här verkligen den rätta vägen framåt, undrar Filippa Bergin. Foto: www.investinchange.se

Men att hitta bolag som har sådana lösningar som affärsidé, och som dessutom är i rätt fas för att attrahera nytt kapital är inte lätt. Hittills har Invest in Change, som startade i oktober 2011, inte gjort någon investering.

Vill mäta påverkan i kronor och ören

Filippa Bergin nöjer sig dock inte med att hitta bra investeringsobjekt. Hon vill också ta fram en värdering i kronor och ören av bolagens effekter på människa och miljö.  

- Vår livsstil – och därmed också handeln – bygger ju på att köparna och producenterna inte betalar hela notan. Vår konsumtion nu är ju billigare än den någonsin har varit. Varför då? Jo för att det är många som sponsrar den. Vi tar varken kostnaden för den skada vi orsakar, eller för de resurser vi utnyttjar. Vill man förstå storleken av bolagens påverkan så är det mycket pedagogiskt att uttrycka den i pengar, snarare än i ton koldioxid. Och om fler förstår den rent affärsmässigt strategiska vikten av de här frågorna så kan fler förändra sitt beteende.

Filippa Bergin föreslog för Axel Jonsson AB att hon kunde göra ett försök att hitta ett enklare verktyg för att försöka monetarisera skadan eller potentialen i verksamheten för de befintliga investeringsobjekten.

- Det är ju enormt komplicerat. De allra flesta säger att det inte går,  att det blir för aggregerat, att siffran blir meningslös eller att värdet inte har med verkligheten att göra, eftersom det inte återspeglar ett verkligt marknadsvärde. Men jag tänkte att vi försöker. Vi gör så gott det går, och så ser vi vad som händer. Det ville också Axel Johnson AB.

Samtidigt som måtten representerar komplexa samband är det viktigt att de blir enkla att använda, menar Filippa Bergin. Indikatorerna är dessutom inte bara ett verktyg för mätning, utan kan ge en extra puff till bolagsledningar att sträva i en mer hållbar riktning:

- Min vision är att man ska kunna fånga ledningens uppmärksamhet genom att med två mått kunna visa att ”oj vad vi är riskexponerade, och nu förstår jag mycket mer vårt beroende på den här planeten och hur det kommer att omsättas i mitt företag, och därför ska vi förändra det här och det här”. Dit har man inte nått på tio år med alla hållbarhetsrapporter.

En underbar utmaning

Är det inte svårt att förändra saker och att uppnå mer hållbara affärsmodeller när vi sitter fast i ett ekonomiskt system som bygger på att produktionen är outsourcad, ett företag har 700 leverantörer, vi betalar inte priset för vad saker och ting egentligen kostar…?

- Jo. Och vilken underbar utmaning! Det är den enda sanna utmaningen som alla som bryr sig om den här världen borde ha. Så tror jag.

Men hur genomför man de här förändringarna, givet att det är en spelplan som är som den är? Filippa Bergin svarar:

- Det allra enklaste det är att bara göra – när många funderar över våra vägval så föredrar jag att börja gå. När första steget är taget är det mycket enklare att ta flera. Jag vill förstå hur de här nya bolagens affärsidéer fungerar. Vad, till exempel, är kärnan i en affärsidé som bygger på delat ägande?

Filed in: INTERVJU

Recent Posts

Bookmark and Promote!

© 2020 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.