0

Europakommissionen föreslår obligatorisk ESG-information till privatsparare

Alla privatsparare ska erbjudas ett standardiserat faktablad som gör det möjligt att jämföra investeringsprodukter. Informationen ska också inkludera uppgifter om huruvida sociala frågor, miljö eller ledningsfrågor har beaktats och i så fall hur. Det föreslår Europeiska Kommissionen, som vill öka EU-medborgarnas insyn på investeringsmarknaden.

Kommissionen menar att de icke-professionella investerarna befinner sig i ett informationsunderläge gentemot de professionella placerarna, och att de därför inte är har tillräckliga möjligheter att skydda sina intressen. Därför bör de alltid få en kortfattad, jämförbar och standardiserad information av fondföretagen, oavsett vilken investeringsprodukt som avses.

Förslaget är ett led i ett mer omfattande lagstiftningspaket för att återställa konsumenternas förtroende för finansmarknaderna.

Redan 2011 tog organisationen Swesif fram en “hållbarhetsprofil” som är tänkt att hjälpa fondsparare att förstå hur en fond arbetar med etik- och hållbarhetsfrågor. EU-förslaget stannar dock inte vid de fonder som uttalat arbetar med den här typen av frågor, utan ska gälla alla investeringsprodukter som vänder sig till privatmarknaden.

Filed in: ALLMÄNT

Recent Posts

Bookmark and Promote!

© 2019 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.