0

Statlig utredare: AP-fonder bör öka ESG-fokus

Häromdagen lades Buffertkapitalsutredningen fram, med det huvudsakliga förslaget att AP-fonderna bör slås samman till tre fonder, eller möjligen en enda fond. Men utredare Mats Langersjö har även ett budskap avseende ansvarsfullt ägande. Utredningen bedömer att ”en djupare integrering av etisk och miljömässig hänsyn i förvaltningen utgör en av flera delar i strävan efter att skapa goda förutsättningar för en långsiktigt effektiv förvaltning av buffert-kapitalet.”

Sedan 2001 finns ett krav på AP-fonderna att ta hänsyn till etik och miljö, men ingen närmare specificering har givits av regeringen kring hur detta ska tolkas. Det är heller inget lagkrav, utan är en skrivning i en regeringsproposition. Med tiden har fondernas arbete på området kommit att harmonieras, och ramen för vad som kan anses acceptabelt beteende hos portföljbolagen sätts i stora delar av de internationella konventioner som Sverige skrivit under i fråga om miljö och etik. Dessutom har ett gemensamt etikråd bildats.

2008 lämnades ett betänkande angående AP-fondernas etik-och miljöansvar (SOU 2008:107), där det föreslogs att regeringspropositionens föreskrifter om vilken vikt som ska ges till ESG-hänsyn i verksamheten lyfts in i lagen. Kommittén för den nya utredningen håller dock inte med om det, eftersom man då förlorar det utrymme för tidvisa förändringar som kan vara relevanta att göra angående ESG-hänsyn.  Istället menar kommittén att etik- och miljöhänsyn ska finns med (och få en framskjuten plats) i arbetet med att utforma AP-fondernas värdegrund för förvaltningen av buffertkapitalet.

Filed in: ALLMÄNT

Recent Posts

Bookmark and Promote!

© 2019 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.