0

Chefsersättningar het fråga för ESG-investerare

När UN PRI nyligen undersökte vilka frågor investerare som arbetar med ESG via “engagement” tänkt prioritera under det närmsta året så hamnar chefsersättningar i topp, tillsammans med klimatfrågor och arbetsförhållanden i leverantörskedjor.

Att ersättningsfrågan är på tapeten är förstås en spegling av förekomsten av och debatten om bonusar och andra förmånliga villkor, som inte sällan varit så vidlyftiga att de inte bara urholkar förtroendet för styrelser och ledningar bland bolagets intressenter, men också rimmar illa med idén om hållbart värdeskapande som ju är själva kärnan i ESG.

I juni i år lanserade UN PRI en rapport kring chefsersättningar och hur miljö, socialt ansvar och bolagsstyrningsfrågor kan få en mer framträdande plats (eller en plats över huvudtaget…) när ersättningspaketen utformas. UN PRI menar att bolagen bör identifiera vilka ESG-parametrar som kan ha en påverkan på företagets resultat och skapa en ersättningsmodell som tar hänsyn till detta.

Förmodligen är det i framtagningen av mätetal den stora utmaningen ligger: En brittisk  undersökning visar att bonusnivåerna för hållbarhetsansvariga ofta är lägre än för andra personer i chefsbefattning, och på The Guardians hållbarhetsblogg föreslår en av rapportens företrädare att det bl.a. just beror på att det saknas såväl mål som mätetal för att utvärdera deras arbete.

Samtidigt är det inte sammankopplingen mellan ESG och chefsersättningar enbart en teknisk fråga, utan lika mycket en fråga om att ändra invanda föreställningar om vad “aktieägarvärde” innebär, och en förståelse för vad som egentligen skapar och förstör värde nuförtiden.

Filed in: ALLMÄNT

Recent Posts

Bookmark and Promote!

© 2019 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.