0

Forskningsstudie: Bankkunder med starka sociala preferenser är mer lojala och lönsamma

Ju starkare preferenser för socialt ansvar bankkunderna har, desto mer lojala är de. Dessutom genererar de betydligt högre intäkter. Så ser verkligheten ut för banker som specialiserat sig på socialt ansvarsfulla fonder, menar två forskare från Maastricht University. Detta gäller även när man kontrollerat för investeringskunskaper, riskaversion, förmögenhet och kön.

I studien Social Preferences and Investor Loyalty har Rob Bauer och Paul Smeets undersökt två holländska banker som profilerar sig på ansvarsfulla investeringar (dvs där det utgör huvuddelen av bankens erbjudande).

Forskarna konstaterar att kunder som väljer att investera i bankernas fondutbud har en större andel av sin investeringsportfölj här än hos fondförvaltare som inte har denna typ av profil. I genomsnitt har kunderna 61 % respektive 63 % av sina fondplaceringar i de två bankerna. Ju starkare sociala preferenser kunderna har, desto mindre benägna är de att även göra fondplaceringar hos konkurrerande banker. Dessutom har den genomsnittliga kunden investerat ansvarsfullt i minst sju år (det framgår inte om det är i samma bank hela tiden eller ej, men man kan i alla fall konstatera att investerarna är sin placeringsinriktning trogen).

Bauer och Smeets konstaterar att den främsta drivkraften bakom investerares lojalitet är att man identifierar sig med ansvarsfulla investeringar. Det är alltså inte förväntad avkastning från socialt ansvarsfulla fonder jämfört med konventionella dito som främst leder till den observerade lojaliteten (snarare tycks förväntningarna på avkastning vara någorlunda lågt ställda hos dem som deltog i undersökningen).

Här är det dock värt att påminna om att studien gäller banker där ansvarsfulla investeringar är en väsentlig del av varumärket med allt vad det innebär som identitetsmarkör för kunderna. Att lojaliteten stammar från kundernas identifiering med socialt ansvar är med andra ord ett resultat som inte är direkt överförbart till banker som har bara har ansvarsfulla fonder som en begränsad del av ett större utbud (och där det sannolikt finns en svag koppling till varumärket). Bauer och Smeet föreslår därför att det kan vara mer effektivt för “vanliga” banker att skapa en filial som specialiserar sig på ansvarsfulla investeringar, snarare än att lägga till några enstaka sådana fonder till sitt befintliga utbud, för att uppnå de lojalitets- och lönsamhetseffekter studien visar på.

Vidare finner forskarna att det finns ett positivt samband mellan hur stor vikt bankkunderna fäster vid socialt ansvar i fondens förvaltningsinriktning, och den absoluta mängden kapital som placerats i banken. Detta innebär att ju större betydelse socialt ansvar har för investeraren desto mer intäkter via fondavgifter kommer hon att generera för banken. En investerare med en (1) standardavvikelse högre i social preferens (dvs hur viktigt socialt ansvar i placeringsinriktningen är) investerar 37,5 % mer kapital per år, vilket i sin tur leder till att mer intäkter via fondavgifter genereras till banken.

Filed in: ALLMÄNT, FORSKNING

Recent Posts

Bookmark and Promote!

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.