0

Forskare vill främja mikrofinans i Norden

Mikrofinans är inte bara något för utvecklingsländer, utan skulle med fördel kunna användas i  Norden. Det skriver två forskare på DN Debatt (19/5).

Pontus Engström (universitetet i Agder) och Lars Oxelheim (Ekonomihögskolan i Lund) menar att det råder brist på startkapital i Sverige, vilket i sin tur leder till en allt för låg grad av nyföretagande. I förlängningen hotar det vår ekonomiska välfärd. De små företagen är viktiga för sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten.

De två forskarna lyfter fram yngre samt utrikes födda som två grupper som särskilt skulle kunna gynnas av bättre tillgång på startkapital – dels för att de här grupperna ofta är finansiellt svaga och/eller saknar det nätverk som behövs för att genomföra en företagsidé, och dels för att egenföretagandet kan vara ett bra alternativ till den arbetsmarknad som annars ofta är stängd för dem.

Engström och Oxelheim föreslår att mikrofinansiering som anpassas till nordiska förhållanden, till exempel subventionerade mikrolån med hänsyn till samhällsnyttan, skulle kunna skapa möjligheter för väsentligt fler nordiska småföretag. Forskarna riktar sig särskilt till Nordiska Investeringsbanken (NIB), vars ägardirektiv talar om finansiering med samhällsekonomisk hänsyn, men som nästan enbart har stora välkända bolag i sin portfölj:

I dag (…) ser behovet av riskkapital annorlunda ut och det är hög tid att tolka ”samhällsekonomisk hänsyn” på ett sätt som innebär att NIB:s inriktning ändras från att ta grädden på moset till utlåning till nordiska mikrofinansprojekt, något som i dagsläget helt saknas. Detta är ett beslut som i det korta perspektivet kanske kan kännas smärtsamt för finansministerierna i de nordiska länderna – som varje år plockar hem några hundra miljoner från NIB – men som i det längre perspektivet kommer att bidra till högre tillväxt och fler jobb.

Forskarna uppmanar de nordiska regeringarna till att ta ett tydligt politiskt initiativ, med särskild adress till den svenska regeringen, som är största ägare till Nordiska Investeringsbanken.

Filed in: ALLMÄNT Tags: ,

Related Posts

Bookmark and Promote!

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.