0

Forskningsrapport: Kvalitet på hållbarhetsrapportering ökar värdet på Australienska bolag

Australienska forskare har hittat samband mellan bolagsvärden på sin hemmamarknad och kvaliteten på  respektive bolags hållbarhetsrapportering. Studien som undersöker ett hundratal olika bolag noterade på ASX-200 visar att investerare är villiga att betala en premie för bolag med hög kvalitet på sin hållbarhetsrapportering, då dessa antingen uppfattas kunna generera en högre framtida avkastning och/eller vara mindre riskfyllda. Vidare undersöks även huruvida ovanstående samband drivs av någon specifik sektor. Forskarna visar på att bolag som traditionellt sett visat sig känsliga för miljömässiga hållbarhetsfaktorer är drivande faktorer bakom resultatet.

Studien Firm Value and the Quality of Sustainability Reporting in Australia som gjorts i samarbete mellan Australian National University och Xstrata skiljer sig från tidigare snarlika hållbarhetsstudier på ett flertal punkter. Det är den första studien i sitt slag som har fokus på den australienska marknaden. Det är en marknad som är intressant ur ett hållbarhetsperspektiv (och inte minst gällande miljöfrågor) på grund av dess höga koncentration av hållbarhetskänsliga industri, energi och gruvbolag.

Nytt är också att studien väger bolagens marknadsvärde mot ett övergripande mått på kvaliteten på deras hållbarhetsrapportering istället för att avgränsa undersökningen till mer specifika delar av rapporteringsmöjligheterna. Utöver de vanligt förekommande egenkonstruerade måtten på hållbarhetskvalitet som används i liknande artiklar används även mätmetoder från CAER, en oberoende analysfirma. Fördelen med metoden är att de på så vis kan mäta den direkta påverkan av rapporteringskvaliteten som den uppfattas av marknaden.

Forskningsrapporten visar att kvaliteten på hållbarhetsrapporteringen är negativt korrelerad med risken i form av kostnaden för eget kapital och positivt korrelerad med den förväntade framtida avkastningen. Resultaten håller både för egenkonstruerade mått och måtten från CAER. Vidare så visar forskarna att branscher där den miljömässiga delen av hållbarhetsrapporteringen förväntas vara extra känslig följer hypotesen om kvalitet på hållbarhetsrapportering och bolagsvärdets korrelation bäst. Resultaten är i linje vad forskarna förväntade sig baserat på tidigare studier på hållbarhetsrapportering.

 

Filed in: ALLMÄNT, FORSKNING

Recent Posts

Bookmark and Promote!

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.