0

Forskningsstudie: Hållbara investeringar på tillväxtmarknader lönar sig – ibland

Forskare vid universitetet i Zaragoza i Spanien har funnit att investeringar i hållbara aktieindex på tillväxtmarknader kan ge lika hög avkastning som officiella jämförelseindex och till lägre risk under perioder av högkonjunktur. I en studie jämförs avkastningen och risken för SRI-aktieindexet BCSI (Brazilian Corporate Sustainability Index) med det officiella jämförelseindexet Bovespa i Brasilien under perioden 2006-2010. Under perioden före finanskrisen så gav BCSI lika hög avkastning som Bovespa och till lägre risk medan BCSI däremot gav lägre avkastning och hade en högre risk under finanskrisen.

Resultaten i studien ”Does socially responsible investment equity indexes in emerging markets pay off? Evidence from Brazil” skiljer sig åt från en del tidigare studier från i-länder där modern portföljteori får stöd. Modern portföljteori förutsäger ett sämre ekonomiskt resultat för SRI-aktieindex än för officiella jämförelseindex eftersom sociala och miljömässiga urvalsprocesser för SRI-aktieindex begränsar diversifieringsmöjligheter och skulle därmed leda till lägre avkastning. Enligt rapportförfattarna är en trolig förklaring bakom resultaten från denna studie att avkastningen för SRI-aktieindex i Brasilien, liksom på andra tillväxtmarknader, i hög grad påverkas av sociala och institutionella faktorer som är specifika för dessa länder och som skiljer dessa länder åt från i-länder i tidigare studier.

Forskningsrapporten menar att företag som ingår i BSCI-aktieindex verkar få ekonomiska fördelar till följd av bl.a. följande faktorer: deras engagemang för en hållbar användning av naturresurser och miljöskydd, deras engagemang i CSR-frågor och socialt ansvarstagande och en hög grad av transparens gällande deras corporate governance-frågor.

Engagemanget i hållbarhetsfrågor för de företag som tillhör BSCI ger dem möjlighet att dra nytta av ökade affärsmöjligheter som skulle kunna förbättra deras finansiella prestanda. Enligt forskarna bakom studien så beror detta på investerarnas uppfattning att dessa företag är välstyrda, mindre riskfyllda och att de kan uppnå ett bättre ekonomiskt resultat på medellång till lång sikt.

Författarna finner också att BCSI var mer riskfyllt än Bovespa under finanskrisen. Det skulle kunna förklaras av att BCSI omfattar företag som i större utsträckning påverkas av konjunktursvängningar, medan Bovespa omfattar aktier i fler företag och i mer kontroversiella sektorer som inte påverkas av konjunkturen i samma utsträckning.

Forskarna diskuterar att resultat från studier med SRI-aktieindex bör tolkas med försiktighet eftersom den information som används för att bestämma om ett företag ska ingå i SRI-indexet baseras på grundval av uppgifter som tillhandahålls av företaget, utan någon oberoende verifiering om dess tillförlitlighet. Författarna noterar dock att denna nackdel har mindre påverkan på fallet med BSCI. Detta beror på att de företag som ingår i BSCI måste kunna uppvisa dokument som styrker deras hållbarhetsarbete och verifikation av dessa dokument tas i beaktande av BSCI Board.

Enligt författarna har de företag som inte ingick i SRI-aktieindexet incitament att ingå i kommande perioder. Detta kan på lång sikt både generera högre avkastning för dessa företag och leda till betydande förbättringar i deras sociala och miljömässiga arbete. Denna process förväntas uppmuntra till hållbara investeringar på tillväxtmarknader, vilket minskar sociala ojämlikheter och förbättrar samhällets välmående.

Resultaten från denna forskningsrapport öppnar upp för framtida studier att undersöka den finansiella lönsamheten för SRI-aktieindex på andra tillväxtmarknader.

Filed in: ALLMÄNT, FORSKNING Tags: , , ,

Related Posts

Bookmark and Promote!

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.