0

Investerarkoalitioner uppmanar portföljbolag att samarbeta för bättre arbetsvillkor i Bangladesh

Foto: Fahad Faisal

Med anledning av den senaste tidens allvarliga olyckor i textilfabriker i Bangladesh har flera investerare gått samman för att sätta press på bolag att skärpa säkerhetsrutinerna hos sina leverantörer i Bangladesh.

Många företag har valt att ansluta sig till the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. Detta är en överenskommelse, formulerad av de globala fackföreningarna IndustriALL Global Union och UNI Global Union, enligt vilken företag förbinder sig till att implementera ett säkerhetsprogram som går ut på att olika åtgärder vidtas för att öka säkerheten för fabriksarbetare.

Det är i synnerhet två olyckor som nu får företag att ansluta sig till överenskommelsen. Dels kollapsen av textilfabriken Rana Plaza i april, där 1100 människor omkom och dels branden i Tazreen fashions fabrik, där strax över 100 människor omkom.

Bland de 40 företag som hittills har anslutit sig återfinns H&M och spanska Inditex, som bland annat äger modeföretaget Zara. Majoriteten av företagen är europeiska, medan endast två amerikanska företag har skrivit under.

Avsaknaden av amerikanska företag bland signaturerna, i kombination med att 14 amerikanska företag aktivt har valt att inte skriva under, har lett till att två koalitioner av investerare har bildats för att uppmana fler företag att ansluta sig till överenskommelsen.

Den ena koalitionen består av cirka 200 investerare, vars sammanlagda tillgångar är värda över 1500 miljarder dollar. Initiativtagare till koalitionen är Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR). I sitt Investor Statement on Bangladesh uppmanar koalitionen företag att ansluta sig till The Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh, åtaga sig att stärka lokala fackföreningar, öka transparensen i sin leverantörskedja och säkerställa påföljder för fabriker som inte lever upp till sina skyldigheter. I koalitionen finns investerare från 16 länder, däribland Sverige. Exempelvis finns Länsförsäkringar Fondförvaltning; Första, Tredje och Fjärde AP-fonderna samt Svenska kyrkan på deltagarlistan.

Den andra koalitionen består av ett antal pensionsfonder, med sammanlagda tillgångar värda 1350 miljarder. Dessa går, i ett uttalande, gemensamt ut med en uppmaning till företag att samarbeta för att skapa bättre villkor för arbetare i Bangladesh. Detta genom att exempelvis deltaga i gemensamma insatser. Vidare uttrycker de en förväntan på sina portföljföretag att de lär känna sina leverantörskedjor, säkerställer efterlevnad och ökar transparensen i leverantörskedjan.

Koalitionerna bygger på en gemensam uppfattning om att pressade priser och leveranstider inte får ske på bekostnad av mänskliga rättigheter samt att samarbete är nödvändigt för att det ska vara möjligt att främja säkerhetsstandarder samtidigt som aktieägarvärdet skyddas.

Filed in: ALLMÄNT Tags: , , , , , , ,

Related Posts

Bookmark and Promote!

© 2020 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.