0

Ny rapport: SRI på tillväxtmarknader – en kraft att räkna med

Ansvarsfulla och hållbara investeringar (SRI) har blivit vanligare på tillväxtmarknader, och investerare har all anledning att sätta sig in i vilken roll SRI kan spela på dessa marknader i framtiden. Det menar författarna Jacob Park från Green Mountain College i Vermont och Sonia Kowal från Zevin Asset Management i en artikel i The Georgetown Public Policy Review.

Författarna framhäver att bristen på transparens och rapportering om hur företag på tillväxtmarknader arbetar med ESG-frågor utgör ett av de största hindren mot SRI på dessa marknader. Endast ett fåtal företag använder internationella standarder (t.ex. GRI:s riktlinjer) eller tillhandahåller detaljerad och relevant information om hållbarhetsrelaterade risker i deras verksamhet (t.ex. klimatpåverkan, vattenanvändning och påverkan på mänskliga rättigheter). Det finns stora variationer vad gäller arbetet med ESG-frågor mellan olika länder, där Sydafrika och Brasilien har kommit längst i sitt arbete (dessa länder utvecklade två av de första SRI-indexen på tillväxtmarknader) medan socialt ansvarstagande är relativt ovanligt i en del regioner.

På flera tillväxtmarknader är trycket på företag från utomstående intressenter inte lika stort som i många i-länder när det gäller att förbättra arbetet med ESG-frågor. En viktig trend som författarna lyfter fram är att det ökande antalet börser på tillväxtmarknader har tagit på sig ledande roller i att främja hållbarhet och transparens bland noterade bolag. Börser på tillväxtmarknader kan ha en direkt påverkan på noterade bolags hållbarhetsarbete genom hållbara aktieindex, menar författarna.

Som exempel på börser som aktivt verkar för ESG kan nämnas Johannesburg Stock Exchange i Sydafrika, som ställer krav på integrerad hållbarhetsrapportering, och Shanghai Stock Exchange som har infört miljökrav för företag i de fjorton mest energiintensiva industrierna som måste uppfyllas innan en börsintroduktion kan ske. Hållbarhetskrav för aktieindex kan hjälpa investerare i deras beslutsfattande och ge företag större tillgång till nya typer av kapital, enligt Jacob Park och Sonia Kowal.

Utöver den viktiga roll som hållbara aktieindex kan spela för SRI så ger författarna tre förslag på hur SRI kan integreras bättre på tillväxtmarknader. För det första måste investerare i Nordamerika och EU få en ökad förståelse för regionala kapitalmarknader i tillväxtekonomier, t.ex. finansmarknaderna i Kina utanför storstäder som Shanghai och Hong Kong. För det andra måste investerare få en bättre förståelse för shariafonder som förväntas tredubblas till 2016 och nå ett värde av 3000 miljarder dollar. För det tredje är det viktigt att finansaktörer underlättar näringslivets investeringar i klimatsmarta lösningar i utvecklingsländer.

SRI har potential att stärka ESG-normer på global nivå och håller på att bli en kraft att räkna med på tillväxtmarknader, är slutsatsen i artikeln ”Socially Responsible Investing 3.0: Understanding Finance and Environmental, Social, and Governance Issues in Emerging Markets”.

Filed in: ALLMÄNT Tags: , , ,

Related Posts

Bookmark and Promote!

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.