0

Ny studie undersöker hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

En ny studie genomförd av organisationsforskare vid Score undersöker hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn. Det är en sektor som endast varit mål för empiriska hållbarhetsstudier ett fåtal gånger tidigare.

I studien undersöker Susanna Alexius och Leina Löwenberg rapporteringspraktiken hos 24 banker som är aktiva på den svenska marknaden. Även bankernas tänkbara motiv för hållbarhetsrapportering, och vilka ämnen som anses vara diskursiva tabun tas upp.

Författarna finner att bankernas hållbarhetsdiskurs stämmer överens med den generella företagsdiskurs som anses existera för hållbarhet. Resultaten från studien bekräftar också tidigare forskning om att en adekvat hållbarhetsredovisning inte ännu blivit en självklar del av bankerna på den svenska marknadens rapporteringspraktik.

I studien identifieras en rad återkommande hållbarhetsteman i bankernas diskursiva repertoar. En hållbar bank för dialog, samverkar och uppmuntrar andra att engagera sig. Genom att involvera andra parter menar författarna att bankerna kan skjuta över sitt ansvar på dessa. Författarna noterar återkommande formuleringar som bygger på vad andra än bankerna själva kan göra för en ökad hållbarhet. Författarna konstaterar också att hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn ger stort utrymme till vad som borde anses vara självklarheter i en nordisk kulturell kontext.

Ett annat återkommande tema är att bankerna anser sig vara hållbara sedan tidigare. På så sätt kan verksamheten fortsätta utan några större justeringar. Författarna noterar många hänvisningar till att banker i grunden är ansvarsfulla och hållbara och att hållbarhetsarbetet därför inte kräver så mycket nysatsningar. Många aktiviteter som beskrivs som hållbarhetsaktiviteter har tidigare genomförts under annat namn och inte sällan motiverats ekonomiskt.

Det sista temat kretsar kring bankens fokus på kundernas efterfrågan av hållbara produkter och tjänster. Kunderna efterfrågar hållbarhet medan bankerna själva framställer sig amoraliska i linje med den vanligt förekommande företagsideologin om ständig tillväxt. Det ska framgå att hållbarhetsarbetet inte på något vis konkurrerar med bankernas jakt på lönsamhet. Hållbarhetsarbetet skall istället leda till nya och förbättrade affärsmöjligheter för bankerna.

Studien avslutas med en genomgång av de diskursiva tystnader och tabun som existerar i hållbarhetsrapporteringen. Forskarna noterar exempelvis att bankernas hållbarhetsredovisningar inte nämner alternativ till ständig ekonomisk tillväxt, sällan nämner andra drivkrafter än kunders efterfrågan och inte nämner radikala åtgärder som kan utmana existerande kärnaffär.

Forskarna menar att de diskursiva tystnaderna är intressanta inte minst som illustrationer till den ”tvångströja av ekonomisk rationalitet” som många moderna företag bär.

Filed in: ALLMÄNT, FORSKNING Tags: 

Related Posts

Bookmark and Promote!

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.