0

Forskningsstudie: Högre andel kvinnor och utomstående ledamöter i styrelser ökar bolagens CSR-prestanda

I en ny studie undersöks sambandet mellan styrelsesammansättning och CSR-prestanda för bolag noterade i USA. I studien, som baseras på tiden efter antagandet av Sarbanes-Oxley, visar forskarna att en högre andel kvinnliga och utomstående ledamöter i bolagsstyrelser leder till en förbättrad uppfattad CSR-prestanda.

Sedan antagandet av Sarbanes-Oxley har styrelsesammansättningen i amerikanska bolag förändrats radikalt. Lagstiftningen har bland annat medfört att andelen kvinnliga och utomstående ledamöter i styrelserummen, i styrelsekommittéer och på ledande positioner i styrelser ökat. Forskarna bakom artikeln Board Composition and Corporate Social Responsibility: An Empirical Investigation in the Post Sarbanes-Oxley Era menar att en ökad andel kvinnliga och utomstående ledamöter borde öka företagens moraliska legitimitet genom en ökad CSR-prestanda. CSR-prestandan baseras här på data från FAMA (Fortune magazine’s America’s Most Admired Corporations). FAMA är en undersökning som pågått sedan 1980-talet i vilken Fortune ber framträdande personer från olika branscher och personer med särskild bolagsinsikt att rangordna företag baserat på hur de uppfattar att dessa sköter sitt CSR arbete.

Resultaten från studien visar att både andelen kvinnor och andelen utomstående ledamöter ökar bolagens CSR-prestanda inom respektive industrisegment. Forskarna tar även fasta på de positiva förändringarna sedan lagstiftningens antagande och pekar på vikten av att fortsätta välja in kvinnor och utomstående ledamöter till företagsstyrelser. Resultaten från studien styrker på så vis antagandet om att företag som behöver öka sin moraliska legitimitet genom en förbättrad CSR-prestanda kan göra detta genom att justera styrelsens sammansättning.

Filed in: ALLMÄNT, FORSKNING Tags: , , ,

Related Posts

Bookmark and Promote!

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.