0

Högre ersättningsnivåer hos amerikanska styrelser för sjätte året i rad

Bloomberg News rapporterar att ersättningsnivåerna för styrelsearbete fortsätter att stiga i USA.

Förra året betalades det ut i genomsnitt 251 000 dollar per ledamot för bolag noterade på S&P 500. Det enskilt högsta arvodet noterades när Fidelity National  erbjöd en ledamot 9,5 miljoner dollar för att ställa upp i företagets omval till vice styrelseordförande.

Styrelsearvoden hos företagen på S&P 500 har ökat år efter år sedan högre krav på tydlighet vid rapporteringen infördes för sex år sedan. I dag finns det krav på att bolagen måste rapportera den sammanlagda ersättning som betalas ut till styrelsernas ledamöter. Det ska även framgå i vilken form ersättningen ges.

En orsak till de högre arvodena är styrelseledamöternas ökade arbetsbörda. En undersökning från PwC för 2012 visar att 56 procent av ledamöterna arbetar fler timmar än föregående år. 20 procent av dessa säger sig arbeta mer än 20 procent mer, medan 67 procent arbetar minst tio procent mer. Chefsrekryteringsbolaget Korn/Ferry International uppskattar att amerikanska styrelseledamöter i snitt arbetar med sitt uppdrag mellan 250 och 300 timmar om året. Styrelseledamöternas ökade ansvar och krav på risktagande räknas också som bidragande faktorer till den höjda ersättningsnivån. Likaså stigande aktiepriser i spåren av finanskrisen.

Kritiker menar att högre ersättningsnivåer kan leda till ett mindre effektivt styrelsearbete då ledamöterna med en högre lön i större utsträckning kommer att måna om att inte förlora sina uppdrag, och därför dra sig för att exempelvis framföra kritik. Enligt de analytiker inom bolagsstyrning som Bloomberg News pratat med borde även andelen av arvodet till ledamöterna som är prestationsbaserat ökas.

Sedan 2007 har styrelseledamöternas arvoden stigit med 15 procent. Motsvarande siffra för ledande befattningshavare är enligt informationsleverantören Equilar 33 procent. Ökningen i USA i disponibel inkomst per capita var under samma period 2,8 procent. Det genomsnittliga styrelsearvodet motsvarar sex gånger årslönen för genomsnittsarbetaren i USA:s privata sektor.

Filed in: ALLMÄNT Tags: ,

Related Posts

Bookmark and Promote!

© 2020 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.