0

Ny rapport om hur OECD:s riktlinjer om due diligence tillämpas av finanssektorn

Vad innebär OECD:s riktlinjer för multinationella företag för finansinstitut? Det är temat i en ny  rapport, som särskilt undersöker praxis för due diligence gällande miljö och socialt ansvar. När OECD:s riktlinjer uppdaterades 2011 inkluderades nämligen en  generell princip om behovet av att utföra en s.k. due diligence (som i den svenska regeringens översättning kallas för “tillbörlig aktsamhetsprocess”) för att undvika eller lindra negativ påverkan av företagens verksamhet.

Rapporten Environmental and Social Risk Due Diligence in the Financial Sector är sammanställd av holländska UD på uppdrag av OECD Working Party on Responsible Business Conduct.

OECD:s riktlinjer gäller alla branscher, dvs även finansbranschen. Det har dock inte funnits några specifika regler för tillämpningen av riktlinjerna i den finansiella sektorn, vilket lett till att finansinstitutens intressenter har haft varierande uppfattningar och förväntningar. Utifrån behovet av att klargöra hur riktlinjerna bör tillämpas av finansiella institutioner har rapporten syftat till att utreda två olika frågeställningar. För det första har finansiella institutioners olika strategier för riskbaserad due diligence undersökts. För det andra har rapporten utrett de finansiella institutionernas inflytande när det gäller att förebygga eller begränsa negativa miljömässiga och sociala effekter som de bidrar till genom tillhandahållande av finansiella tjänster.

I rapporten förs ett antal övergripande slutsatser fram:

  • Olika affärsmodeller samt olika utbud av produkter och tjänster hos finansiella institutioner påverkar deras syn på due diligence.

  • Finansiella institutioner prioriterar due diligence för miljö och socialt ansvar i förhållande till hur stor miljömässig och social risk som är involverad i investeringarna. Ofta är det en inledande granskning av potentiella risker som avgör om vidare due diligence-åtgärder genomförs.

  • Medvetenhet och implementering av FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter varierar. Det råder generellt oklarhet kring hur dessa kan tolkas och implementeras på finansmarknader.

  • De flesta finansiella institutioner tillämpar inte OECD:s riktlinjer eftersom de anses vara för generella. Många finansiella institutioner hänvisar till riktlinjerna i sina policies, men få implementerar dem i samband med due diligence.

  • Inflytandet över kunders miljömässiga och sociala ansvarstagande varierar, även inom samma produkt- och tjänstegrupp. De flesta finansiella institutioner ser detta som något situationsspecifikt, då många olika faktorer kan påverka.
Filed in: ALLMÄNT Tags: ,

Recent Posts

Bookmark and Promote!

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2020 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.