0

Parul Sharma: Trafficking-frågan måste upp på investerarnas agenda

Trafficking är en social utmaning som kan lämna avtryck på arbetskraft, leverantörskedjan, dina anställdas beteende och handlingar utomlands – därför är det av yttersta vikt att också investerartrycket infogar konkreta frågor kring hur traffickingutmaningen hanteras hos svenska bolag idag. Det skriver vår gästskribent Parul Sharma.

80 procent av svenskars sexköp sker utomlands. ”Sexköpslagen 2.0” är ett upprop för ett förbud av sexköp utomlands. Sverige uppmanas att följa Norge, det första landet i världen att införa en utvidgad sexköpslag. Vidare, enligt en undersökning från Stockholms universitet, kan svenska barnsexturister utan risk för straff resa utomlands och där utan risk exploatera utländska barns kroppar.

Trots dessa förödande fakta är inte kampen mot barnsexturism en prioriterad fråga för den svenska staten. Istället kämpar de icke-statliga organisationerna med att sprida kunskap och kampanj i frågan. Trettiofyra ideella barnrättsorganisationer underkände i början av 2011 den svenska statens första rapport om åtgärder mot nutida slaveri som barnsexhandel. ECPAT påpekar:

”Regeringen ignorerar de facto barnsexturismen. Hundratusentals om inte miljoner övergreppsbilder på barn undersöks inte av svensk polis. Sverige bekämpar inte efterfrågan på barn i sexuella syften. Varken regeringen eller oppositionen har tagit frågan på allvar i något skede.”

Ett tydligt exempel på hur brottsområdet försummats var då näringsdepartementet redan under den förra regeringen 2006 redogjorde för Sveriges åtgärder mot barnsexturism i en rapport till EU. Anledningen var ett regeringsinitiativ från Frankrike för att lyfta frågan om barnsexturism bland EU-länderna. Den svenska officiella rapporten summerades i två meningar med att ECPAT och resenäringen sedan flera år bedrivit arbete mot barnsexturism. I övrigt fanns inget mer att berätta.

En kanadensisk affärsman ställdes inför rätta i New Delhi för ett tiotal år sedan då han arresterades precis innan han skulle förgripa sig på en ung nepalesisk flicka som utsatts för sexhandel, på ett hotell i den indiska huvudstaden. Mannens medelstora kanadensiska bolag gick ut i indisk press och avsade sig allt ansvar. Bolaget menade att det inte kunde stå till svars för handlingar som inte var förknippade med deras affärsverksamhet. Bolaget hängdes ut i indisk media och varumärket förknippas än idag med våldtäkt och sexköp. Jag minns fallet så tydligt eftersom jag då bodde i New Delhi och jobbade i regionen. Vad hände med den nepalesiska flickan? Fanns det fler barn och vuxna som utsattes av utländska och indiska affärsmän? Det nämndes inte utan all fokus låg på den kanadensiska förgriparen.

Det kanadensiska företaget reagerade nog bara med det som företagens ledningar generellt anser kring frågan även idag. Vad gäller inom ditt bolag med en global verksamhet? Hur resonerar din ledning och din chef i dessa frågor? Som det kanadensiska bolaget eller annorlunda? Vad finns det för riktlinjer eller spelregler internt?

Trafficking är ett modernt slaveri, och diskuteras sällan inom ramen för marknadens ansvar. Trafficking växer parallellt med globaliseringen, och det är köparnas pengar som driver verksamheten. Ca 800 000 människor smugglas in i industrin varje år, och det rör sig om över 30 miljoner människor som faller offer för en efterfrågan som bara växer, däribland affärsmän med en ny köpkraft och nya växande marknader även inom trafficking. Hotellbranschen är inte den enda branschen som berörs av problemet, sexköp vid tjänsteresor måste diskuteras på ledningsnivån idag, åtföljt av utbildningar i frågan med tydliga riktlinjer om vad som gäller. Ett år efter att den kanadensiska företagaren fick ett mångårigt fängelsestraff i Indien, packade bolaget ihop sin verksamhet och flyttade från Indien. Varumärkesskadan ledde till en stor finansiell skada för bolaget.

”Företagen har mycket kvar att göra och jag tror inte att företag riktigt förstår att trafficking risken också är en CSR fråga” säger Malin Roux, grundaren av RealStars, en ideel organisation som verkar för en värld fri från sextrafficking.

För ett år sedan lanserades Barnrättsprinciperna för företag. Princip 4 lyder: Se till att barn skyddas och är trygga i hela företagets verksamhet och i alla företagets inrättningar.

Företag kan också bekämpa den växande sexhandeln genom att erbjuda kompetensutveckling till potentiella offer och efterlevande – en rad förebyggande åtgärder kan vidtas. Manpower, Inc., ett Fortune 500 konsultföretag med ett världsomspännande nätverk av 4.100 kontor i 82 länder finansierar program som hjälper kvinnor och barn att känna igen och förstå riskerna kring sexhandeln. Företaget arbetar också aktivt med regeringar och icke-statliga organisationer för att ge sysselsättning utbildning som minskar risken för att falla offer för människo och sexhandel.

Det som är viktigt att förstå, om ett företag nu inte förstår det stora allvaret i frågan, är att detta är en levande affärsrisk – och mycket större sådan än det var för ett tiotal år sedan. Detta moderna slaveri är ett ytterligare resultat av en stor tillgänglighet av billig arbetskraft – ja faktiskt, dessa oftast fattiga människorna luras in i löften om arbete. Många utredningar visar att det är just den här billiga arbetskraften som drabbas av en bredare handel över gränserna som kan resultera i tungt fabriksarbete, och/eller tvångsmässig prostitution. En leverantörsledsfråga alltså. Problemet kan till och med vara samma sida av ett mynt. Den andra sidan av myntet riskerar att vara de globala företagens ignorans och okunnighet i frågan.

”Jag var bara 18 och hade redan jobbat inom sexindustrin i fyra år. Mina dagliga möten med hundratals män under min tonårstid blev till slut för mycket för mig. Jag ville verkligen inte se dem, prata med dem, eller ha sex med dem, jag ville inte prata med någon för den delen. Jag var utmattad; jag avskydde livet, och ännu värre jag hatade mig själv… I fyra år hade jag levt i en mörk skugga av mental sjukdom. Jag var desperat att rymma från verkligheten, och jag såg bara en väg…”

Thailändska Lon är ett av de barn som varje år utnyttjas i den globala kommersiella sexhandeln ett av en miljon barn som säljs. Den här så kallade turismen är ett skamligt angrepp på barns värdighet och barndom. Det har förödande konsekvenser for barnen: långvariga fysiska och psykiska trauma, sjukdom, hiv/aids, drogmissbruk, oönskad graviditet, undernäring, social utfrysning och eventuellt döden. Thailand, Kambodja, Indien, Brasilien, Colombia och Mexiko har identifierats som stater där sexuellt utnyttjande av barn är utbrett. I Thailand har man beräknat att barn utgör mer än 40 procent av prostituerade i landet. I Kambodja har man beräknat att ungefär en tredjedel av alla prostituerade är under 18. I Indien säger den federala polisen att omkring 1,2 miljoner barn tros vara inblandade i prostitution. Brasilien anses ha de värsta sexhandelssiffrorna näst efter Thailand.

Trafficking är en social utmaning som kan lämna avtryck på arbetskraft, leverantörskedjan, dina anställdas beteende och handlingar utomlands- därför är det av yttersta vikt att också investerartrycket infogar konkreta frågor kring hur traffickingutmaningen hanteras på svenska bolag idag. Forskning visar att svenska investerare har spelat en viktig roll för att påverka svenska bolag att vara mer transparenta kring sitt CSR-arbete. Min önskan är att samma viktiga roll tas även specifikt inom traffickingfrågan.

Parul Sharma
The Academy for Human Rights in Business

Filed in: ALLMÄNT Tags: , , , ,

Related Posts

Bookmark and Promote!

© 2020 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.