0

Svenska kyrkan: ”Ställ högre krav på svenska företag”

Det är viktigt hur företag i sin verksamhet förhåller sig till klimatförändringarna, den ökande bristen på vatten, korruption och krav på att betala och redovisa skatt i utvecklingsländer. Sådana saker skulle företag kunna lära sig om de hade krav på redovisning av hållbarhetsrelaterade risker. Det säger Gunnela Hahn från Svenska kyrkan i en intervju med Hållbart Kapital.

Svenska kyrkan förvaltar ett kapital på fem miljarder kronor inom den nationella nivån av organisationen. Utgångspunkten för förvaltningen är den finanspolicy som antogs av kyrkostyrelsen 2010 och som vilar på två kristna grundprinciper: människovärdesprincipen och förvaltarskapstanken (stewardship). Förvaltningen utförs av externa förvaltare som måste kunna motivera innehaven och beskriva hur företagen de väljer ut arbetar med hållbarhetsfrågor.

Svenska kyrkan väljer kapitalförvaltare som aktivt söker bolag som är ansvarsfulla och bidrar till en mer hållbar utveckling av samhället. De försöker påverka bolagen de investerar i genom dialogarbete kring hållbarhet med dessa bolag. Svenska kyrkan investerar inte i bolag som tillverkar vapen, tobak eller pornografi. Vad gäller alkohol och spel måste förvaltaren kunna motivera ett bolag utifrån samhällsnytta och Svenska kyrkan är restriktiva när det gäller investeringar i fossila energikällor.

Tre gånger om året görs en etisk utvärdering av Svenska kyrkans placeringar genom ”screening”. Om något företag under denna process får lågt betyg inleder Svenska kyrkan eller förvaltaren en dialog med företaget. Är bolaget inte villigt att utveckla sitt hållbarhetsarbete säljs aktierna i bolaget. Svenska kyrkan avyttrade t.ex. sitt innehav i Securitas under hösten 2011 och i TeliaSonera i februari 2013.

Hållbart Kapital ringer upp Gunnela Hahn, ansvarig för ägarstyrningsfrågor på Svenska kyrkans nationella nivå, för att ställa frågor om Svenska kyrkans påverkansarbete och hennes syn på hur kapitalmarknaderna kan bli mer hållbara.

Hur går Svenska kyrkans påverkansarbete till?

- Vi försöker att påverka de bolag vi har innehav i genom dialogarbete tillsammans med andra investerare. 2012 inledde Svenska kyrkan t.ex. diskussioner med läkemedelsföretag i Indien som vi investerat i eftersom svenska forskare har hittat höga halter av aktiva substanser i grundvatten och floder. Svenska kyrkan gjorde studiebesök i tillverkningszoner i Indien där flera av de mediciner som säljs i Sverige produceras. Det förekommer en hel del föroreningar i området som påverkar grundvattnet och floder och som lett till att bybornas inkomster minskat då deras skördar blivit mindre. Svenska kyrkan efterfrågade bland annat att läkemedelsföretagen ställer krav på effektiv vattenrening hos leverantörerna och att de gör regelbundna kontroller av avloppsvatten från fabrikerna.

Vilka är de största utmaningarna med påverkansarbetet?

- Påverkansarbetet kräver mycket tid och förberedelser och det har störst effekt om man har direkt dialog med ett företags VD eller styrelse. Svenska kyrkan träffar oftast ansvariga för investerarrelationer och hållbarhetsfrågor men vi brukar ändå få gehör.

Går hållbarhet och lönsamhet att kombinera?

- Det finns ingen motsättning mellan hållbarhet och lönsamhet. Frågan borde vara tvärtom: Hur kommer det sig att folk är intresserade av företag som struntar i hållbarhet? Att företag arbetar med att integrera hållbarhet i sin affärsstrategi är en förutsättning för att få bra avkastning över tid. Hållbara företag är mer välskötta, kan skapa nya affärsmöjligheter och har bättre förutsättningar att hantera risker. En rapport från Deutsche Bank visar att aktievärdet steg för företag som integrerat ESG-faktorer i sin verksamhet. Det är lönsamt att ta hållbarhet på allvar.

Vissa anser att kapitalmarknaden präglas av ett kortsiktigt beteende. Vad tycker du?

- De interna belöningssystemen hos kapitalförvaltare stimulerar till kortsiktiga investeringsbeslut. Det finns inget stöd från lagstiftningen som uppmuntrar långsiktighet på finansmarknaden. Definitionen av risk och förvaltaruppdraget bör förtydligas. Det är viktigt hur företag i sin verksamhet förhåller sig till klimatförändringarna, den ökande bristen på vatten i många delar av världen, korruption och krav på att betala och redovisa skatt i utvecklingsländer. Sådana saker skulle företag kunna lära sig om de hade krav på sig att redovisa sina hållbarhetsrelaterade risker. Det skulle hjälpa företagen att bli mer medvetna om sina risker.

Hur ska visionen om hållbara kapitalmarknader förverkligas?

- Genom att se över vilka hinder som finns för att kunna skapa hållbart värde i bolagen över tid. Det är där man ska jobba med de här frågorna utifrån ett aktieägarperspektiv. Företag är inte en isolerad sfär. Man ska ställa högre krav på företag att de bidrar till en positiv utveckling i samhället. Men själva finansbranschen behöver också bygga in mer långsiktiga drivkrafter i sin verksamhet, både vad gäller t.ex. egna bonussystem och vad de kräver av bolagen de investerar i.

Svenska kyrkans finanspolicy som antogs 2010 och deras årsrapport 2012 för ansvarsfulla investeringar kan laddas ner här.

Filed in: ALLMÄNT, INTERVJU Tags: , , , ,

Related Posts

Bookmark and Promote!

© 2020 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.