0

Svenska politiker: AP-fondernas avkastningsmål bör underordnas miljö och etik

Från vänster: Bodil Ceballos (MP) Utrikesutskottet, Solveig Zander (C) Pensionsgruppen, Sven-Erik Bucht (S) Finansutskottet. (Foto: Emma Sjöström)

I ett seminarium i Almedalen framförde representanter för Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet att AP-fonderna ska ta hänsyn till miljö och etik även det om sker på bekostnad av finansiell avkastning.

AP-fonderna äger bland annat aktier i en av världens största palmoljeproducenter, Sime Darby, som enligt Jordens Vänner konfiskerat mark och skövlat skog som lokalbefolkning i Liberia är beroende av för sitt uppehälle. Latinamerikagrupperna har tidigare lyft fram att AP-fonderna äger aktier i gruvbolag som bland annat varit involverade i markkonflikter och trakasserier mot fackligt aktiva.

I förarbetena till lagen om allmänna pensionsfonder framgår att miljö- och etikhänsyn ska tas , dock utan att göra avkall på det fondernas övergripande mål som är att långsiktigt skapa bästa möjliga avkastning.

I ett seminarium som arrangerades av Jordens vänner, Latinamerikagrupperna, Kristna Fredsrörelsen och Colombiagruppen menade Bodil Ceballos (MP) från riksdagens utrikesutskott att det strider mot Politik för Global Utveckling (PGU) att sätta avkastningen före mänskliga rättigheter, och att AP-fonderna därför borde dra sig ur exempelvis de kritiserade palmolje- och gruvbolagen.

- Det måste finnas bättre regelverk för AP-fonderna. Miljöpartiet har motionerat om det, men fått avslag. Vi ser det som ett frö som vi fortsätter vattna tills de händer något, sa Bodil Ceballos.

Hon fick medhåll från Solveig Zander, som är centerpartist och ledamot i Pensionsgruppen.

- PGU och skrivningen om AP-fonderna är två regelverk som står mot varandra. AP-fondsskrivningen måste ändras, menade Zander.

Sven-Erik Bucht, socialdemokratisk ledamot i Finansutskottet, som även han höll med om att avkastningsmålet ska vara underordnat, menade att de ideella organisationerna har en viktig roll att spela för att driva på AP-fondernas etikarbete:

- Det är bra att ni organisationer är en blåslampa på oss som politiker och på AP-fonderna och deras etikråd.

Bucht menade vidare att AP-fonderna borde agera mer kraftfullt gentemot de problematiska bolagen, eller sälja av sina innehav.

- Jordens Vänner frågade om vi inte bör öka pressen eller gå ur. Jag tycker att vi ska öka pressen. Går inte det så ska vi gå ur. AP-fonderna har dragit sig ur några bolag och enligt AP-fondernas etikråd kommer man att dra sig ur fler. Jag tror att det beror på blåslamporna.

Filed in: ALLMÄNT Tags: , , , ,

Related Posts

Bookmark and Promote!

Leave a Reply

You must be Logged in to post comment.

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.