0

Hållbara investeringar – nyckeln till Afrika?

Efter Rysslands och Kinas starka tillväxt spekuleras det i vilken ekonomi som står näst på tur att blomstra. Många blickar riktas mot Afrika, men intresset är blandat med en viss skepticism. Detta beror främst på ett osäkert politiskt klimat samt marknader som kännetecknas av utbredd korruption och byråkrati. FDI (utländska direktinvesteringar) till länder i Afrika söder om Sahara ökar trots detta, enligt UNCTAD:s (FN:s konferens om handel och utveckling) senaste World Investment Report från 2012.

UNCTAD:s rapport visar dock en generell minskning i investeringsflödet till kontinenten, men detta beror till stor del på den arabiska våren eftersom data från 2011 har använts. Att inflödet av investeringar till Afrika söder om Sahara ökar, trots att inflödet till kontinenten i stort minskar, visar på de stora regionala skillnaderna i Afrika samt den klyfta som finns mellan dessa länder och länder i Nordafrika.

Hållbart Kapital skrev under hösten 2011 om en SRI-trend i Afrika. En överblick av läget i Afrika visar att denna trend håller i sig och i takt med att investeringsflödet till kontinenten ökar har även SRI fortsatt att uppmärksammas.

Börser i Afrika har börjat ta SRI på allvar och pionjären på området är Johannesburgbörsen, som redan 2004 lanserade ett SRI-index. Johannesburgbörsen var även, tillsammans med bland andra den egyptiska börsen, en av fem grundare av FN-initiativet Sustainable Stock Exchanges (SSE) år 2009. Denna positiva utveckling har lett till ökat intresse för SRI bland börser i andra tillväxtekonomier och frågor som rör exempelvis obligatorisk hållbarhetsredovisning bland börsnoterade företag har börjat diskuteras på andra håll i Afrika.

För närvarande finns 95 procent av de hållbart investerade tillgångarna söder om Sahara i Sydafrika och det råder ingen tvekan om att landet är bäst i klassen. De flesta av Sydafrikas institutionella investerare har börjat integrera ESG i sina policies, enligt Global Sustainable Investment Review 2012. Andelen hållbart investerade tillgångar i landet växte ordentligt när Sydafrikas största pensionsfond, South African Government Employees Pension Fund (GEPF), som förvaltar över 121 miljarder dollar, gjorde detsamma.

I Nigeria pågår för närvarande implementeringen av Nigeria Sustainable Banking Principles, som lanserades av den nigerianska centralbanken år 2012. Dessa principer har som mål att påverka bankers styrmetoder så att mer hänsyn tas till miljömässiga och sociala risker. Många av de stora nigerianska bankerna har ställt sig bakom principerna, som väntas få stor inverkan på hållbarhetsfrågan i den nigerianska banksektorn, såväl som i flera andra sektorer.

En stor del av implementeringen av bankprinciperna i Nigeria består i att sprida kunskap om hållbarhet i banksektorn. Just kunskapsspridning är viktigt för att hållbarhetsfrågan ska fortsätta växa i Afrika och ett flertal aktörer arbetar aktivt för att frågan ska få fäste över hela kontinenten. En av dessa är AfricaSIF, som är delaktiga i flera aktiviteter varje år, bland annat som samarbetspartner till det årliga Africa ESG Investment Forum. Utöver detta driver AfricaSIF olika forskningsprojekt och nyligen utförde de en omfattande kartläggning av de hållbara investeringarna i Afrika, som blev en del av 2012 års Global Sustainable Investment Review.

Flera investmentbolag har nischat in sig på etiska investeringar i Afrika och har utvecklat affärsmodeller för ändamålet. Ett exempel är fondbolaget Alquity Investment Management, som använder ESG som verktyg för att förstå och minimera de risker som gör investerare skeptiska till afrikanska marknader. En del av deras affärsmodell är att återinvestera 25 procent av intäkterna i mikrofinansinitiativ för att öka köpkraften bland de fattiga och, i förlängningen, skapa kunder till de större bolag som de investerar i. På detta sätt kan fondbolag hålla en tydlig hållbarhetsprofil och samtidigt fatta beslut som kan motiveras på ett finansiellt plan.

Förutsättningarna för hållbara investeringar förbättras sakta men säkert på afrikanska marknader och kunskaperna i frågan ökar. Huruvida detta kan påverka en eventuell framtida tillväxtboom i Afrika får vara osagt, men att använda ESG-kriterier som riskminimerande verktyg kan åtminstone vara ett effektivt sätt att göra kontinenten mer tillgänglig för utländska investeringar.

Filed in: ALLMÄNT Tags: 

Related Posts

Bookmark and Promote!

© 2020 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.