0

Rapportering av negativa incidenter kan ha positiv effekt på aktievärdet

Allt fler bolag hållbarhetsrapporterar, och i många fall är det enbart de positiva aspekterna av ett företags verksamhet som redovisas. Men vad händer om ett företag rapporterar något negativt? Och hur tas denna information emot av investerare?

Professorerna Daniel Reimsbach och Rüdiger Hahn (hemmahörande i Düsseldorf respektive Kassel) har undersökt effekterna på investerare av negativa avslöjanden i hållbarhetsrapporteringar. I studien, som utfördes som ett experiment bland universitetsstudenter, granskades investeringsbeslut och uppskattningar av aktievärdet av ett fiktivt bolag baserat på olika scenarion där negativa hållbarhetsrelaterade incidenter avslöjades på olika sätt.

Resultaten visar, föga förvånande, att negativa incidenter som avslöjas av en tredje part, exempelvis en NGO, påverkar både investeringsbeslut och uppskattning av aktievärde bland försökspersonerna negativt.

Ett mer överraskande resultat är att negativ hållbarhetsrelaterad information som ett företag själv väljer att redovisa inte har någon signifikant påverkan på varken investeringsbeslut eller uppskattningar av aktievärdet jämfört med ren finansiell information. Dessutom visar studien att avslöjanden som företag själva gör kan mildra effekten av negativa incidenter som samtidigt avslöjas av en tredje part.

Dessa resultat understryker vikten av en balanserad hållbarhetsredovisning (vilket ju också bl.a. GRI uppmanar till). Det kan med andra ord finnas en poäng med att på ett proaktivt sätt redovisa hållbarhetsrelaterade risker och att vara öppen med incidenter som haft en negativ hållbarhetsmässig effekt.

Studien visar även tydligt att NGO:s är den källa till hållbarhetsinformation som investerare litar mest på. Den visar också att ett proaktivt hållbarhetsarbete ses som positivt av investerare och mildrar effekten av den information som ges av NGO:s.

Studien kommer inom kort att publiceras i den akademiska tidskriften Business Strategy and the Environment.

Filed in: ALLMÄNT, FORSKNING Tags: , ,

Related Posts

Bookmark and Promote!

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.