0

Så ska brittiska regeringen göra upp med kortsiktigheten på aktiemarknaden

Brittiska underhusets Business Innovation & Skills Committee har nyligen publicerat en rapport som föreslår åtgärder för hur den brittiska regeringen kan stävja kortsiktigheten som präglar landets aktiemarknad. Rapporten baseras i stora drag på professor John Kay’s uppmärksammade publikation från juli 2012, som undersöker huruvida den brittiska aktiemarknaden ger tillräckligt stöd åt de långsiktiga mål som landet satt upp för sina företag.

På aktiemarknaden i Storbritannien har det skett ett skifte från ett långsiktigt “ägande” till ett mer kortsiktigt “handlande” i och med en ökad andel institutionella investerare samt fler och större mellanhänder. Från 60-talet fram tills idag har genomsnittstiden för ägandet av en brittisk aktie minskat från åtta år till åtta månader och under samma tid har det privata ägandet minskat från 54 procent till 11.5 procent. Rapportförfattarna menar att kortsiktigheten som uppstår av det ökade institutionella ägandet och som inkluderar benchmarking mot andra kortsiktiga aktörer, brist på långsiktiga incitament, låg kvalitativt aktieägarengagemang och krav på snabba resultat, är ett hot mot landets företagshälsa och någonting som regeringen snarast måste åtgärda.

För att komma till rätta med problemen tar rapporten fasta på professor Kays rekommendationer och listar de viktigaste punkterna för den brittiska regeringen att implementera för att Storbritannien ska få ett mer långsiktigt företagsklimat.

  • Inrätta ett investerarforum för att underlätta ett gemensamt agerande och engagemang, inte minst vad gäller styrningsfrågor
  • Definiera vad aktieägaransvar (fiduciary duty) innebär i juridisk mening, för att undvika oklarheter och missförstånd mellan förvaltare och förmånstagare; det bör åtminstone innebära att förmånstagarens intressen sätts först och att intressekonflikter ska undvikas (och redovisas i de fall de ändå uppstår)
  • Uppmuntra att tillsättning av de viktigaste styrelseposterna sker i samråd med företagets stora och långsiktiga ägare
  • Uppmuntra incitamentsstrukturer för företagsledare som knyter deras ersättning till långsiktiga resultat; och att förvaltares ersättningar struktureras så att de är i linje med förmånstagarens intressen och tidshorisont
  • Uppmuntra till minskat fokus på kvartalsrapportering och andra kortsiktiga resultatuppdateringar
  • Uppmuntra till mer narrativ rapportering (dvs inte bara fokus på numeriska data)
  • Uppmana fler att skriva under The UK Stewardship Code som bland annat syftar till att skydda förmånstagares intressen
  • Utred möjligheter att implementera en “Financial Transaction Tax” i relation till högfrekvent handel (HFT)
  • Anta en policy som säkerställer att stora företagsförvärv och sammanslagningar sker med Storbritanniens bästa för ögonen

Kommittén är i stora delar kritisk till den brittiska regeringens arbete med att förverkliga punkterna så här långt. Regeringen ska lämna en uppdatering på hur arbetet fortlöper innan sommaren 2014.

 

Filed in: ALLMÄNT Tags: ,

Related Posts

Bookmark and Promote!

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.