0

Say-on-audit: Storbritannien ökar konkurrensen på revisionsmarknaden med nya regler

Det brittiska konkurrensverket (“Competition Commission”) har färdigställt ett regelverk med ändringar som ska öppna upp landets revisionsmarknad. Syftet med de nya reglerna är att ge aktieägarna en större trygghet över revisionsförfarandet genom att stimulera till en ökad konkurrens mellan revisionsbolag, och att öka revisionskommittéernas inflytande i förhållandet mellan företag och revisor. Verket anser att dagens konkurrenssituation inte är optimal, primärt på grund av faktorer som begränsar möjligheten för företag att byta revisionsbolag och att revisionsbolagens incitament i stora drag är kopplade mot bolagsledningen och inte aktieägarna.

I ett steg att säkerställa oberoende och objektivitet mellan företag och revisionsbolag så måste företag noterade på FTSE 350 införa ett obligatoriskt tak på tio år för revisionsbolagens ämbetstid. Den ökade möjligheten för rotation uppmuntras vidare genom att mandat som överstiger fem år måste förklaras av företagens revisionskommittéer i en rapport riktad mot företagens aktieägare.

Vidare ska brittiska FRC (”Financial Reporting Council”) genomföra kontroller över hur FTSE 350-företagen sköter sina revisionsengagemang. Bolagens revisionskommittéer får sedan i uppgift att informera aktieägarna kring resultaten. Kontrollerna ska ske i genomsnitt vart femte år där de företag med god historik får färre kontroller. Utöver detta kommer aktieägare få möjlighet att tycka till om revisionskommittéernas arbete genom en rådgivande omröstning på företagens stämmor, en så kallad say-on-audit. Verket rekommenderar här att Storbritanniens bolagsstyrningskod anpassas efter förändringarna.

Filed in: ALLMÄNT Tags: , , ,

Related Posts

Bookmark and Promote!

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.