0

Tio strategier för hållbara kapitalmarknader

Foto: Karen Beate Nosterud

För två år skrev Al Gore och David Blood på Generation Investment Management en artikel i Wall Street Journal, med titeln “Ett manifest för hållbar kapitalism”. I samband med artikeln lanserades också deras vitbok om hållbar kapitalism, som innehåller fem övergripande rekommendationer. De handlade om att få bukt med kvartalskapitalismen, att omfamna integrerad rapportering, att främja konstruktivt investerarbeteende, att hantera risker gällande “stranded assets” och att få in ett nytänkande gällande ersättningar till ledande befattningshavare.

I juni i år diskuterades rekommendationerna i ett seminarium med 100 ledande befattningshavare som representerade 40 organisationer – pensionsfonder, universitet, med flera – från 12 länder. Deltagarna ombads att omvandla de fem rekommendationerna till konkreta åtgärder och steg som de skulle vara beredda att agera på.

Som ett resultat av detta har en rapport med tio förslag på hur rekommendationerna ska förverkligas publicerats, och där rapportförfattarna reflekterar över deras potential att bidra till en hållbar kapitalism.

Trots det omfattande arbetet med att konkretisera dem hålls åtgärdsförslagen fortfarande på en tämligen övergripande nivå. Vad gäller att stävja kvartalskapitalismen rekommenderas det exempelvis att man i den egna organisationen ska “fokusera diskussionen på årliga resultat i personliga möten mellan investerare och företagsledning”. På branschnivå rekommenderas att investerarorganisationer gör ett gemensamt uttalande om att inte pressa analytiker att ge vägledning kring kvartalsresultat.

För varje åtgärdsförslag har arbetsgruppen indikerat hur lätt eller svårt de tror att det är att genomföra och vid vilken tidshorisont man kan förvänta sig effekter. Just kvartalskapitalismen tror många i gruppen är lätt att genomföra åtgärder kring inom den egna organisationen, och att det bör kunna ge effekter på medellång sikt.

Integrerad rapportering var däremot ett område som många deltagare ansåg skulle bli en stor utmaning att genomföra (rekommendationen är att “genomföra och främja integrerad rapportering”), samtidigt som rapporten konstaterar att en bra start vore att finansaktörer själva börjar anamma integrerad rapportering för sin egen organisation.

Att de kortfattade åtgärdsförslagen i sig skulle kunna förflytta berg är förstås naivt att tro. Men rapporten kan säkert fylla ett viktigt syfte i att vara ytterligare en stark stämma i kören av röster som höjs för mer hållbara kapitalmarknader. Ännu bättre är det förstås om den kommer att användas av kapitalägare och förvaltare som utgångspunkt för att utarbeta ett eget strategidokument; först då kan det ge ett verkligt avtryck, och ytterligare ringar på vattnet.

Ladda ner rapporten här.

Filed in: ALLMÄNT Tags: 

Related Posts

Bookmark and Promote!

© 2020 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.