0

Forskning: Företagskultur i korrupta företag att jämföra med krigstillstånd

Bild: Herostratus, Wikimedia Commons

Korrupta organisationer uppfattar att de deltar i ett krig. Det leder till ett antagande om att “ändamålet helgar medlen” och allt blir tillåtet för att nå framgång. Det visar en ny studie genomförd av psykologiforskare vid två tyska universitet.

Det framhålls ofta att det är företagskulturen som måste ändras om företag ska bli kvitt korruption. Men hur beskriver vi en korrupt företagskultur, i termer av dess underliggande antaganden, värderingar och normer? Det försöker två forskare ta reda på i en studie som publiceras i senaste numret av Journal of Business Ethics (2014:120).

De har intervjuat 14 oberoende experter i Tyskland, Österrike och USA om deras erfarenheter från korrupta organisationer i en rad olika länder, inom olika branscher (t.ex. statsförvaltning, utrikeshandel, läkemedelsektorn, sportbranschen och byggbranschen).

Hälften av intervjupersonerna hänvisade till krigsmetaforer för att beskriva de arbetsmässiga omständigheterna ur de korrupta organisationernas perspektiv. De menade exempelvis att korrupta organisationer uppfattar sig själva som en militär styrka snarare än som ett vanligt företag. Anställda uppfattar att organisationen slåss om kontrakt. Anställda ser konkurrerande organisationer som fiender som måste besegras för att säkra kontinuitet i det egna företaget.

Några citat från studien:

‘‘My people at [name of organization] are soldiers…’’
‘‘We have to kill to eat. [...] [the organization] puts executives under extreme pressure to meet earnings targets and it is almost like the fog of war. When you are in the middle of the battle, you are trying to defeat the enemy…’’

Användningen av sådana metaforer på daglig basis påverkar förstås medarbetarnas uppfattning om de arbetsmässiga omständigheterna och deras inställning till arbetet. I tider av krig är allt är tillåtet så länge det tjänar den egna överlevnaden.

Antagandet att ändamålet helgar medlen ligger till grund för många värderingar och normer inom organisationskulturen i en korrupt organisation, visar studien. Värderingar som “framgång” och “säkerhet” blir viktiga. En viktig norm i korrupta organisationer är bestraffning av avvikande (dvs icke-korrupt ) beteende. Militärer tjallar till exempel inte på varandra. Men hur får man då ett visselblåsningsprogram mot mutor att fungera?

Det är förmodligen den typen av  frågor som behöver ställas om man vill stävja korruption, snarare än att nöja sig med att peka ut Kurre Korrupt på säljavdelningen som en oetisk jäkel som förstör får vår annars så fina organisation.

För den som vill medverka till anti-korruptionsarbetet i bolag (som ju många investerare har ett stort intresse av att göra) kan studiens resultat med andra ord vara en bra nyckel till att förstå mer djupliggande och systematiska orsaker till korruption. Det blir snart tydligt att en anti-korruptionspolicy inte är en tillräcklig åtgärd för att stävja korrupt beteende (om nu någon trodde det). Det handlar snarare om bolagets hela förhållningssätt till affären, och det i sin tur kräver företagsledare som inte själva är med-producenter till en kultur som korrumperar. Det behövs tydligtvis också en djupare insikt bland en del chefer och anställda om att affärsframgång inte handlar om att vinna krig (åtminstone inte till varje pris).

Filed in: ALLMÄNT, FORSKNING Tags: 

Related Posts

Bookmark and Promote!

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.