2

Unicef: Investerare tjänar på att anta barnens perspektiv

Lotta Linden, Unicefs chef för företagssamarbeten

För två år sedan lanserades tio ”barnrättsprinciper” för företag, av FN, Unicef och Rädda Barnen. Hållbart Kapital har träffat Lotta Linden, Unicefs chef för företagssamarbeten. Hon förklarar vad latteföräldrar på Stockholms tunnelbana har med saken att göra, och varför aktieägare bör sätta sig in i vad barnperspektivet betyder för deras portföljbolag.

Varför behövs särskilda principer för barn?
I tidigare riktlinjer för företag nämns inte barn som en explicit målgrupp, samtidigt som barn är extra utsatta. De har ingen egen röst, och behöver extra fokus. Om man som företag har barnperspektivet får man dessutom mycket kring arbetet med mänskliga rättigheter på köpet. Det är  en vinst i sig för företagen. Barnperspektivet kan bli en genväg till människorättsarbetet.

Det viktiga är att uppmärksamma barn som intressegrupp. Då kommer man att kunna genomlysa sin verksamhet på ett helt annat sätt.

Vad har barn med företag att göra?
Många tänker barnarbete och det är givetvis en viktig aspekt. Men det kan också handla om att barn ska ha tillräcklig access till sina föräldrar, vilket är relevant även för företag som är verksamma i Sverige, eller i väst över huvud taget. Jag tänker på ”livspusslet” i det sammanhanget.

I tunnelbanan ser jag ofta föräldrar som samtidigt hanterar barnvagn, latte och mobil. Jag läste att svensken tittar i snitt i mobilen 150 gånger på ett dygn eller något sådant. Även om vi behöver ta ett personligt ansvar är det arbetsgivarens ansvar att se till att föräldrar har en rimlig arbetssituation. Har företaget t ex en policy för tillgänglighet?

Barnperspektivet kan också handla om barn i reklam. Jag tycker vi ser mer och mer idag att allt går att sälja med barn i marknadsföringen och reklamen. Hur används barn i reklamen? Vilken reklam sänds i barnblocken i TV?

Barnsäkra produkter är en annan fråga.

Barnrättsprinciperna för företag lyfter fram barn som intressegrupp och ska ses som ett verktyg för företag i hållbarhetsarbetet. Perspektivet beror på vilken verksamhet man tittar på.

Varför ska investerare bry sig om barnperspektivet?
Hållbarhet och det goda företaget är lönsamt. Medarbetare med balans i livet är förmodligen mer produktiva. Det i sin tur är bra för investerare. Likaväl som att miljöfrågan är relevant så bör barnrättsperspektivet vara en del av lönsamhetsaspekten. Att som investerare inte ha koll på om företag uppfyller sina policies är inte bra. Se på Stora Enso. När det uppdagades att barn i deras värdekedja utnyttjas som billig arbetskraft så sjönk aktien.

Finns det samtidigt ett problem i att göra barnfrågan till en lönsamhetsfråga?
Jag vet inte om det är problemet. Om man visar att man har koll och har plockat in barnperspektivet och gör det på ett ärligt sätt så ser jag ingen motsättning. Någon sa en gång apropå företagsansvar att ”nålen på ballongen är nära om man inte gör det man ska göra”. Det gäller även här.

Hur bra är svenska företag på att anamma barnrättsperspektivet?
Arbetet är i sin linda. Barnrättsperspektivet är nytt för många företag. Företag inom textilbranschen har det i sin värdekedja, och många har kommit långt. Svenska företag med mer ”hårda” varor har längre kvar. Jag tänker till exempel på detaljhandlare med många artiklar. Tung business-to-business har aldrig sett perspektivet och har längre att gå. Men det är bättre att det tar tid och blir ordentligt gjort.

Unicef gjorde en undersökning av 150 bolag. Svenska företag var bra på policynivå, men frustrationen som finns är ”men vad ska vi göra”. Man vet inte riktigt vad. Där ger barnrättsprinciperna, och den verktygslåda som följer med, en hjälp till det. Det är inte så många CSR-konsulter som har koll heller. Vi kör utbildningar och det blir fulltecknat, för man vill veta vad man ska göra. Man ser att detta blir en faktor i lönsamheten så småningom.

Vad kan investerare göra?
Investerare behöver sätta upp en checklista för vad de kräver av de företag de investerar i. Det behöver titta på principerna för att vägleda det arbetet. Och de behöver anpassa det till varje bransch. Det finns en princip för alla branscher, men alla principer gäller inte alla företag. Man måste plocka fram de som gäller just den här branschen.

Vilken uppmaning vill du skicka vidare till företag och investerare?
Vi vill att företag jobbar aktivt med barns rättigheter och med stöd av barnrättsprinciperna, och vi vill att investerare trycker på och ställer krav på företagen. Det är lönsamt för alla parter.

 

***

FAKTA BARNRÄTTSPRINCIPERNA

Barnrättsprinciperna för företag lanserades 2012 av FN:s Global Compact, Unicef och Rädda Barnen. De består av tio principer, som ska hjälpa företag att stärka barns rättigheter. Det finns även en tillhörande ”verktygslåda” som bland annat innehåller checklistor för att genomlysa ett bolags verksamhet, och en idékarta för att starta diskussionen inom företaget om hur det kan påverka barns rättigheter i verksamheten.

Läs mer om barnrättsprinciperna.

Läs mer om Unicefs utbildning för finansmarknadens aktörer.

Filed in: ALLMÄNT, INTERVJU Tags: , ,

Related Posts

Bookmark and Promote!

2 Responses to "Unicef: Investerare tjänar på att anta barnens perspektiv"

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.