0

ESG-trender för 2016

Nytt år, nya möjligheter! Hållbart Kapital har legat i träda ett tag, då redaktören tagit hand om sin bebis det senaste året, men nu kör vi igen!

Eftersom det är nytt år inleder vi med en framåtblick: ESG-året 2016, vad ligger i korten? När Hållbart Kapital tittar i spåkulan ser vi bland annat det här:

1) Stöd till flyktingar blir CSR-fråga
Många företag har genomfört “skramla-projekt” för att samla in pengar till flyktinghjälp, men vi förutspår att olika former av hjälp och stöd till flyktingar under 2016 blir en mer integrerad del av bolagens hållbarhetsagenda. Att skänka kläder och pengar är ett viktigt bidrag, men de mer intressanta lösningarna kan uppstå när organisationer frågar sig själva vad de med hjälp av sin ordinarie verksamhet kan erbjuda?

Handelshögskolan i Stockholm är ett bra exempel: Det skolan är duktig på är naturligtvis utbildning. I höstas lanserades således ett utbildningsprogram som syftar till att påskynda integreringen av nyanlända akademiker och som riktar sig till flyktingar. Det innebär bland annat ett års praktik hos ett svenskt bolag. Ett annat exempel är Ikea, som ju är världsledande på monteringsfärdiga produkter. Tillsammans med UNHCR har Ikea Foundation tagit fram monterbara hus som kan användas i flyktingläger. SAP har tagit fram en gratis app för att förenkla för både flyktingar och myndigheter med registrering och annan byråkrati, medan Deutsche Telecom och BMW ordnar olika former av praktikplatser och anställningar för flyktingar. Vi tror att det här tänket smittar av sig till fler företag under 2016.

Samtidigt noterar vi att flyktingfrågor hittat in på åtminstone en del investerares radarskärm. Exempelvis har några investerare sålt sina innehav i Australiensiska Transfield och London-noterade G4S, bland annat till följd av människorättskränkningar vid flyktinganläggningar.

2) Anti-korruption på systemnivå
Volkwagens “dieselgate”, den omfattande anti-korruptionskampanjen i Kina, korruptionshärvan vid Brasiliens oljejätte Petrobras, Telia Soneras exodus från Eurasien… Momentum har onekligen byggts upp, och 2016 kan bli året då det verkligen sjunker in hos toppchefer världen över att korruption inte bara är en av de största och mest allvarliga bolagsriskerna, utan att detta är en risk på systemnivå snarare än ett tillfälligt  problem orsakat av individer med särskilt dåligt omdöme, och därför bör bemötas som sådant.

Investerare har en viktig hemläxa att göra när det gäller att formulera rätt frågor (!) till bolagen för att säkerställa att de har adekvata system och rutiner på plats på det här området. En policy och ett e-learningprogram kanske inte är tillräckligt?

Hållbart Kapital rekommenderar för övrigt alla som vill få grepp om det här området att läsa en artikel från Academy of Management som nu har tolv år på nacken, och som fortfarande är en av de mest intressanta för att förstå hur det kan komma sig att bolagskorruption uppstår och vad vi kan göra åt det.

3) Klimatintresset består men vatten sipprar in
Många investerare är redan i full gång med att utforma klimatstrategier för sin förvaltning, och på COP21 i Paris visade många av världens storbolag en tydlig framåtanda när det gäller klimatet. Det finns all anledning att tro att arbetet med att hantera klimatrisker kommer att intensifieras under 2016.

Och rent krasst är det ju så att klimatet redan ger avtryck i bolagens finanser. CNBC konstaterar att El Niño och andra klimatrelaterade fenomen kommer att skapa hanterbara men märkbara marknadschocker för råvaror till följd av extrema regnväder och torka, när lastning och transport av exempelvis råolja, spannmål och andra råvaror som går sjövägen påverkas. Många andra exempel skulle kunna radas upp. Investerare behöver knappast övertygas om “materialiteten” i klimatfrågan.

Samtidigt ser Hållbart Kapital tecken på att vatten som en aspekt av klimatfrågan kommer att ta mer plats under 2016. Vid klimatmötet i Paris upprepades frasen “Water is not a sector, but a connector” och “Without blue there is no green”. En insikt om vattnets roll för klimatförändringar och hur det påverkar näringslivets förutsättningar kan förstås gynna de bolag och investerare som tidigt ser möjligheterna. Snart får investerare dessutom ett nytt verktyg till sin hjälp: The water-climate bond standard. Det ska kunna användas för att utvärdera vattenrelaterade obligationer, tex inför en eventuell investering i reningsverk, reservoarer, bevattningssystem och återställande av floder och avrinningsområden. Projektet drivs av Climate Bond Initiative och beräknas vara klart till sommaren.

Den 22 mars är det den årliga världsvattendagen, och vi har hört en fågel kvittra att det blir ett visst finansfokus när Stockholm International Water Institute (SIWI) ordnar ett heldagsseminarium. Håll utkik!

4) Mångfald i styrelserna – tiden är inne
Konsultfirman Russel Reynolds har gjort intervjuer med investerare runt hela världen i jakten på de hetaste trenderna för bolagsstyrning för 2016. För EU:s del förutspår man att huvudfokus för både statliga och frivilliga governance-initiativ kommer att ligga på mångfald i styrelserna. Det är sannolikt att vi kommer att se betydligt fler kvinnor nomineras till styrelseposter under året som kommer, i takt med att flera nationella lagar träder i kraft.

Tyskland kommer att införa kvotering under 2016 för att säkerställa att minst en tredjedel av styrelseplatserna i landets 108 största företag innehas av kvinnor. Franska bolag med mer än 500 anställda har till 2017 på sig att nå 40-procentsnivå för att undvika sanktioner. I Belgien måste de statliga bolagen ha minst en tredjedel kvinnor i styrelserna innan räkenskapsåret 2017-2018 är slut.

Norge, som var det första land i världen att införa könskvotering för styrelser, är också det land i världen som har flest kvinnor i de OMX-noterade bolagens styrelser (35,5 %). Sverige ligger fyra i världen, med 28,8% kvinnor i de börsnoterade bolagens styrelser. Med tanke på att regeringen flaggat för att kvotering kan bli verklighet under 2016 så är det troligt att den siffran stiger under året som kommer. Investerare gör gott i att förhöra sig om portföljbolagens planer på det här området.

***

Och för den som vill blicka bakåt för att förstå sin samtid och framtid: Andrew Winston listar några av de mest tongivande hållbarhetshändelserna i affärsvärlden 2015 i Harvard Business Review. En av punkterna är “Wall Street wakes up.”

 

 

Filed in: ALLMÄNT Tags: , , , , , , ,

Related Posts

Bookmark and Promote!

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.