0

Forskare: Uteslutningar ger ingen effekt på avkastningen

Att utesluta bolag som man inte vill ha i portföljen av principiella skäl är en av de vanligaste metoderna för hållbara investeringar, både i Sverige och övriga Europa. Många institutionella investerare utesluter konsekvent kontroversiella sektorer som vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. Det är heller inte ovanligt att grunden till uteslutning är att ett bolag har verkat i strid med internationella normer gällande exempelvis mänskliga rättigheter, miljö eller arbetsrätt – så kallad normbaserade uteslutningar.

Rent teoretiskt kan man tänka sig att uteslutningar borde dra ner den riskjusterade avkastningen. Mindre universum, högre finansiell risk. Det är också vad klassisk finansiell teori föreskriver. Men en ny studie från Henley Business School och Misums forskningsprogram om hållbara finansiella system, som granskat alla sektorbaserade och normbaserade uteslutningar som gjorts från de svenska AP-fonderna samt den enormt stora norska “oljefonden” Government Pension Fund-Global (GPFG) visar att det inte har vare sig en positiv eller negativ inverkan på avkastningen.

- Resultaten är inte vad vi förväntat oss, säger Lisa Schopohl, som tillsammans med Anderas Hoepner genomfört studien, i en intervju för Misum. Hon syftar på tidigare forskningsstudier som gjorts om uteslutningar, som visat att det påverkar avkastningen negativt. Samtidigt, menar Schopohl, så hade det ju varit anmärkningsvärt om just de statliga pensionsfonderna, som är så väl medvetna om sitt förvaltaransvar gentemot förmånstagarna, tog investeringsbeslut som de bedömde skulle skada avkastningen. Ur denna mer praktiska synvinkel var resultaten därför inte så förvånande.

Forskarna har utgått från uteslutningslistorna från AP1, AP2, AP3, AP4, AP7 och GPFG, ända sedan fonderna först började utesluta bolag (AP7 var först ut 2001), till och med 2015.

Överlag bekräftar studien att uteslutningar kan möjliggöra för fonder att tillvarata förmånstagarnas intressen vad gäller finansiell avkastning och icke-finansiella aspekter på samma gång. Forskarna menar att uteslutningsmetoden, såsom den genomförs av de studerade fonderna, skulle kunna vara ett bra metod även för icke-SRI-investerare, för att mildra den kritik som hörts efter finanskrisen gällande deras legitimitet och roll i samhället.

Filed in: ALLMÄNT, FORSKNING Tags: , ,

Related Posts

Bookmark and Promote!

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.