List/Grid Author Archives: Emma Sjöström

Riskkapitalister vill införa branschomfattande regler för ansvarsfullt ägande

Riskkapitalister vill införa branschomfattande regler för ansvarsfullt ägande

Riskkapitalbolag (private equity) spelar en viktig och ökade samhällsekonomisk roll, men alla ägare uppträder inte på ett seriöst sätt. Därför behöver en branschomfattande uppförandekod för ett ansvarsfullt ägande tas fram. Det skriver företrädare för sex riskkapitalbolag på… Read more »

Bästa hållbarhetsrapporten utsedd

Bästa hållbarhetsrapporten utsedd

Årets bästa hållbarhetsrapport från ett börsbolag har producerats av hygien- och pappersbolaget SCA. Det menar tidningen MiljöRapporten, som tillsammans med en extern jury gått igenom rapporterna från samtliga 58 largecap-bolag… Read more »

Forskare vill främja mikrofinans i Norden

Forskare vill främja mikrofinans i Norden

Mikrofinans är inte bara något för utvecklingsländer, utan skulle med fördel kunna användas i  Norden. Det skriver två forskare på DN Debatt (19/5). Pontus Engström (universitetet i Agder) och Lars… Read more »

Dollarmiljonärer ser ingen finanskoppling till CSR

Dollarmiljonärer ser ingen finanskoppling till CSR

När amerikaner med 1 till 5 miljoner USD i finansiella tillgångar tillfrågades om sin syn på investeringar svarade en knapp tredjedel att företags CSR-arbete har betydelse för dem. För de… Read more »

Harvardforskare: ESG och finansiell prestanda drivs av innovationer

Harvardforskare: ESG och finansiell prestanda drivs av innovationer

En statistisk analys av mer än 3,000 bolag visar att om företag genomför omfattande innovationer kring materiella ESG-frågor, så kan de samtidigt förbättra både sin ESG-prestanda och sin finansiella prestanda…. Read more »

Finansmarknadsministern vinner NMC:s pris för hållbart ledarskap

Finansmarknadsministern vinner NMC:s pris för hållbart ledarskap

Årets pris från Näringslivets Miljöchefer (NMC) för Hållbart Ledarskap delades ut vid Sustainability Day nu i veckan. Vinnare blev finansmarknadsminister Peter Norman, på grundval av att han målmedvetet driver hållbarhetsarbetet… Read more »

EU vill göra hållbarhetsrapportering obligatorisk

EU vill göra hållbarhetsrapportering obligatorisk

Sedan ett par år tillbaka drar det fram en våg av obligatorisk hållbarhetsrapportering över världen (oftast enligt principen “report or explain”). Det är främst börser som leder trenden, och hittills… Read more »

Ethix VD: “För mycket ordbajsande från företagen”

Ethix VD: “För mycket ordbajsande från företagen”

Nya webbinitiativet CSR-TV premiärsände häromdagen. Producent är CSR Sweden och Worldfavor. Första avsnittet handlar om ansvarsfulla investeringar. Ulrika Hasselgren, VD för Ethix SRI Advisors, förklarar varför hon tycker att bolag… Read more »

Odemokratisk eurokrishantering  – är det hållbart?

Odemokratisk eurokrishantering – är det hållbart?

Cypriotiska bankinnehav förläggs med en tvångsskatt, för att rädda landets ekonomi. Från början var det meningen att alla skulle ”bidra”, men nu är det enbart de med minst 100 000 Euro… Read more »

Styrelsernas könsfördelning het fråga på amerikanska bolagstämmor

Styrelsernas könsfördelning het fråga på amerikanska bolagstämmor

En grupp amerikanska investerare, som tillhör The Thirty Percent Coalition, har lagt fram motioner till 20 bolag angående könsfördelningen i deras styrelser. Investerarna uppmanar företagen, som i samtliga fall har… Read more »

Statsobligationer från “hållbara” länder ger högre avkastning

Statsobligationer från “hållbara” länder ger högre avkastning

Ränteprodukter har länge stått i skuggan av aktier när det gäller hållbara investeringar, men börjar nu ta klivet fram i rampljuset, inte minst gällande statsobligationer. Flera institut (bl.a. MSCI) erbjuder… Read more »

22 % av globala kapitalet är ESG-förvaltat

22 % av globala kapitalet är ESG-förvaltat

De senaste månaderna har det inkommit statistik från en rad länder och regioner angående hur mycket kapital som förvaltas med någon form av ESG. Här på Hållbart Kapital har vi… Read more »

ESG i Asien ökar till 3 % av marknaden

ESG i Asien ökar till 3 % av marknaden

“Det blir allt mer uppenbart att Asien kommer att spela en huvudroll i den framtida utvecklingen av hållbara investeringar.” Det menar AsriA, The Association for Sustainable & Responsible Investment in… Read more »

World Economic Forum listar största globala riskerna

World Economic Forum listar största globala riskerna

Till de globala risker som har störst sannolikhet att inträffa under de kommande tio åren hör stora inkomstskillnader, vattenkris, kroniska obalanser i finanspolitiken och ökade utsläpp av växthusgaser. Det framgår… Read more »

Ansvarsfullt kapital upp 22% i USA

Ansvarsfullt kapital upp 22% i USA

Mängden ansvarsfullt och hållbart kapital motsvarar nu 11,3 procent av det totala förvaltade USA-registrerade kapitalet, enligt ny statistik från US SIF. De två senaste åren har mängden ansvarsfullt kapital växt… Read more »

Inför Doha: Lam klimatpolitik sätter pensioner på spel

Inför Doha: Lam klimatpolitik sätter pensioner på spel

Den här veckan inleds FN:s klimatpolitiska möte COP18 i Quatars huvudstad Doha. Mötet syftar till att minska halterna av växthusgaser i atmosfären. Det övergripande målet är att komma överens om… Read more »

Fortsatt hög tillväxt för ansvarsfullt kapital i Sverige

Fortsatt hög tillväxt för ansvarsfullt kapital i Sverige

Mängden kapital som investeras med någon form av miljö- och/eller social hänsyn har växt med 60 procent på två år. Ser man fyra år tillbaka har mängden kapital fördubblats, enligt… Read more »

Uppdaterad kvalitetsstandard för ESG-research

Uppdaterad kvalitetsstandard för ESG-research

ESG-rankingar och andra produkter som bygger på utvärderingar av bolag från ESG-perspektiv är vanligt förekommande idag, men alla är inte lika grundliga eller seriösa. För att stimulera god kvalitet i… Read more »

MSCI pekar ut ESG-trender i Kina

MSCI pekar ut ESG-trender i Kina

Kina släpar efter andra länder på ESG-fronten, samtidigt som ESG-faktorer har haft en direkt effekt på aktiekursen i flera kinesiska bolag de senaste åren. Det konstaterar MSCI i en analys… Read more »

Forskningsstudie: Bankkunder med starka sociala preferenser är mer lojala och lönsamma

Forskningsstudie: Bankkunder med starka sociala preferenser är mer lojala och lönsamma

Ju starkare preferenser för socialt ansvar bankkunderna har, desto mer lojala är de. Dessutom genererar de betydligt högre intäkter. Så ser verkligheten ut för banker som specialiserat sig på socialt… Read more »

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.