List/Grid ALLMÄNT Subscribe RSS feed of category ALLMÄNT

Investerarkoalitioner uppmanar portföljbolag att samarbeta för bättre arbetsvillkor i Bangladesh

Investerarkoalitioner uppmanar portföljbolag att samarbeta för bättre arbetsvillkor i Bangladesh

Med anledning av den senaste tidens allvarliga olyckor i textilfabriker i Bangladesh har flera investerare gått samman för att sätta press på bolag att skärpa säkerhetsrutinerna hos sina leverantörer i… Read more »

Bästa hållbarhetsrapporten utsedd

Bästa hållbarhetsrapporten utsedd

Årets bästa hållbarhetsrapport från ett börsbolag har producerats av hygien- och pappersbolaget SCA. Det menar tidningen MiljöRapporten, som tillsammans med en extern jury gått igenom rapporterna från samtliga 58 largecap-bolag… Read more »

Ny rapport: SRI på tillväxtmarknader – en kraft att räkna med

Ny rapport: SRI på tillväxtmarknader – en kraft att räkna med

Ansvarsfulla och hållbara investeringar (SRI) har blivit vanligare på tillväxtmarknader, och investerare har all anledning att sätta sig in i vilken roll SRI kan spela på dessa marknader i framtiden…. Read more »

Swedwatch: Företags skatteflykt från utvecklingsländer är en förbisedd hållbarhetsfråga

Swedwatch: Företags skatteflykt från utvecklingsländer är en förbisedd hållbarhetsfråga

I en ny rapport tar Swedwatch och Diakonia upp problemet med hur företag resonerar och agerar kring skatteinbetalningar till utvecklingsländer. Skatteplanering hos internationellt verksamma bolag leder inte sällan till att… Read more »

Forskare vill främja mikrofinans i Norden

Forskare vill främja mikrofinans i Norden

Mikrofinans är inte bara något för utvecklingsländer, utan skulle med fördel kunna användas i  Norden. Det skriver två forskare på DN Debatt (19/5). Pontus Engström (universitetet i Agder) och Lars… Read more »

Ny studie undersöker hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

Ny studie undersöker hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

En ny studie genomförd av organisationsforskare vid Score undersöker hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn. Det är en sektor som endast varit mål för empiriska hållbarhetsstudier ett fåtal gånger tidigare. I… Read more »

Dollarmiljonärer ser ingen finanskoppling till CSR

Dollarmiljonärer ser ingen finanskoppling till CSR

När amerikaner med 1 till 5 miljoner USD i finansiella tillgångar tillfrågades om sin syn på investeringar svarade en knapp tredjedel att företags CSR-arbete har betydelse för dem. För de… Read more »

Forskningsstudie: Hållbara investeringar på tillväxtmarknader lönar sig – ibland

Forskningsstudie: Hållbara investeringar på tillväxtmarknader lönar sig – ibland

Forskare vid universitetet i Zaragoza i Spanien har funnit att investeringar i hållbara aktieindex på tillväxtmarknader kan ge lika hög avkastning som officiella jämförelseindex och till lägre risk under perioder… Read more »

Di Hållbarhet: Förtroende och innovation stärker aktieägarvärdet

Di Hållbarhet: Förtroende och innovation stärker aktieägarvärdet

Nyligen arrangerade Dagens Industri en heldagskonferens där företagsledare och andra representanter för näringslivet bjöds in för att diskutera hållbarhetsfrågor. Återkommande teman som togs upp var hur viktigt det är att… Read more »

Trucost: Internalisering av hållbarhetskostnader kan bli en dyr affär

Trucost: Internalisering av hållbarhetskostnader kan bli en dyr affär

Trucost har för TEEB for Business Coalition‘s räkning släppt en rapport i vilken de mäter de finansiella riskerna vid nyttjandet av jordens naturkapital. Studien ger en inblick i var de… Read more »

Forskningsrapport: Kvalitet på hållbarhetsrapportering ökar värdet på Australienska bolag

Forskningsrapport: Kvalitet på hållbarhetsrapportering ökar värdet på Australienska bolag

Australienska forskare har hittat samband mellan bolagsvärden på sin hemmamarknad och kvaliteten på  respektive bolags hållbarhetsrapportering. Studien som undersöker ett hundratal olika bolag noterade på ASX-200 visar att investerare är… Read more »

Nya framgångar och utmaningar för AP-fondernas etikarbete

Nya framgångar och utmaningar för AP-fondernas etikarbete

Nyligen släppte AP-fondernas Etikråd sin årsrapport för 2012 om deras gemensamma påverkansarbete för att få utländska bolag som AP-fonderna har investerat i att förbättra sitt hållbarhetsarbete. I årsrapporten framhåller Etikrådet… Read more »

Harvardforskare: ESG och finansiell prestanda drivs av innovationer

Harvardforskare: ESG och finansiell prestanda drivs av innovationer

En statistisk analys av mer än 3,000 bolag visar att om företag genomför omfattande innovationer kring materiella ESG-frågor, så kan de samtidigt förbättra både sin ESG-prestanda och sin finansiella prestanda…. Read more »

Finansmarknadsministern vinner NMC:s pris för hållbart ledarskap

Finansmarknadsministern vinner NMC:s pris för hållbart ledarskap

Årets pris från Näringslivets Miljöchefer (NMC) för Hållbart Ledarskap delades ut vid Sustainability Day nu i veckan. Vinnare blev finansmarknadsminister Peter Norman, på grundval av att han målmedvetet driver hållbarhetsarbetet… Read more »

EU vill göra hållbarhetsrapportering obligatorisk

EU vill göra hållbarhetsrapportering obligatorisk

Sedan ett par år tillbaka drar det fram en våg av obligatorisk hållbarhetsrapportering över världen (oftast enligt principen “report or explain”). Det är främst börser som leder trenden, och hittills… Read more »

Ethix VD: “För mycket ordbajsande från företagen”

Ethix VD: “För mycket ordbajsande från företagen”

Nya webbinitiativet CSR-TV premiärsände häromdagen. Producent är CSR Sweden och Worldfavor. Första avsnittet handlar om ansvarsfulla investeringar. Ulrika Hasselgren, VD för Ethix SRI Advisors, förklarar varför hon tycker att bolag… Read more »

Odemokratisk eurokrishantering  – är det hållbart?

Odemokratisk eurokrishantering – är det hållbart?

Cypriotiska bankinnehav förläggs med en tvångsskatt, för att rädda landets ekonomi. Från början var det meningen att alla skulle ”bidra”, men nu är det enbart de med minst 100 000 Euro… Read more »

Styrelsernas könsfördelning het fråga på amerikanska bolagstämmor

Styrelsernas könsfördelning het fråga på amerikanska bolagstämmor

En grupp amerikanska investerare, som tillhör The Thirty Percent Coalition, har lagt fram motioner till 20 bolag angående könsfördelningen i deras styrelser. Investerarna uppmanar företagen, som i samtliga fall har… Read more »

Statsobligationer från “hållbara” länder ger högre avkastning

Statsobligationer från “hållbara” länder ger högre avkastning

Ränteprodukter har länge stått i skuggan av aktier när det gäller hållbara investeringar, men börjar nu ta klivet fram i rampljuset, inte minst gällande statsobligationer. Flera institut (bl.a. MSCI) erbjuder… Read more »

22 % av globala kapitalet är ESG-förvaltat

22 % av globala kapitalet är ESG-förvaltat

De senaste månaderna har det inkommit statistik från en rad länder och regioner angående hur mycket kapital som förvaltas med någon form av ESG. Här på Hållbart Kapital har vi… Read more »

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.