List/Grid FORSKNING Subscribe RSS feed of category FORSKNING

Forskare: Uteslutningar ger ingen effekt på avkastningen

Forskare: Uteslutningar ger ingen effekt på avkastningen

Att utesluta bolag som man inte vill ha i portföljen av principiella skäl är en av de vanligaste metoderna för hållbara investeringar, både i Sverige och övriga Europa. Många institutionella… Read more »

Hållbarhetsfondernas inrikting påverkar avkastningen

Hållbarhetsfondernas inrikting påverkar avkastningen

Det finns gott om studier som jämför den riskjusterade finansiella avkastningen från hållbara investeringar med den från “konventionella” investeringar. En gemensam nämnare mellan studierna är att de i allmänhet drar… Read more »

Mikrofinans i Europa: Hur grönt är det?

Mikrofinans i Europa: Hur grönt är det?

Mikrofinans förknippas ofta med utvecklingsländer, där små lån kan hjälpa framförallt kvinnor att starta inkomstbringande verksamheter. Men fenomenet finns även i Europa (där det finns drygt 400 mikrofinansinstitut), och ses… Read more »

Handelshögskolan i Stockholm storsatsar på forskning om hållbara investeringar

Handelshögskolan i Stockholm storsatsar på forskning om hållbara investeringar

Hur kan finansiella system bättre bidra till en hållbar utveckling av samhället? Det är utgångspunkten i det fyraåriga forskningsprogram som nu drar igång vid det hållbarhetsinriktade kompetenscentret MISUM vid Handelshögskolan… Read more »

Socialt tvetydiga portföljbolag kan medföra överavkastning

Socialt tvetydiga portföljbolag kan medföra överavkastning

Det saknas knappast forskningsstudier som försöker finna svaret på huruvida det finns ett samband mellan företags CSR-prestanda och deras marknadsvärde. I allmänhet är det de bolag som är “bäst” på… Read more »

Forskning: Företagskultur i korrupta företag att jämföra med krigstillstånd

Forskning: Företagskultur i korrupta företag att jämföra med krigstillstånd

Korrupta organisationer uppfattar att de deltar i ett krig. Det leder till ett antagande om att “ändamålet helgar medlen” och allt blir tillåtet för att nå framgång. Det visar en… Read more »

Rapportering av negativa incidenter kan ha positiv effekt på aktievärdet

Rapportering av negativa incidenter kan ha positiv effekt på aktievärdet

Allt fler bolag hållbarhetsrapporterar, och i många fall är det enbart de positiva aspekterna av ett företags verksamhet som redovisas. Men vad händer om ett företag rapporterar något negativt? Och… Read more »

Påtryckningar från utländska intressenter påverkar CSR-transparens i utvecklingsländer

Påtryckningar från utländska intressenter påverkar CSR-transparens i utvecklingsländer

Sambandet mellan bolagsstyrning och i vilken omfattning hållbarhetsredovisningar förekommer har undersökts av en grupp forskare från Deakin University och University of Manchester. Studien, som fokuserar på företag i Bangladesh, visar… Read more »

Forskningsstudie: Högre andel kvinnor och utomstående ledamöter i styrelser ökar bolagens CSR-prestanda

Forskningsstudie: Högre andel kvinnor och utomstående ledamöter i styrelser ökar bolagens CSR-prestanda

I en ny studie undersöks sambandet mellan styrelsesammansättning och CSR-prestanda för bolag noterade i USA. I studien, som baseras på tiden efter antagandet av Sarbanes-Oxley, visar forskarna att en högre… Read more »

95 % vill inkludera miljö och etik i pensionssparandet

95 % vill inkludera miljö och etik i pensionssparandet

Joakim Sandberg, docent i praktisk filosofi vid Göteborgs Universitet, har lett en ny studie som undersöker pensionssparares syn på hållbara investeringar. Studien är ett intressant inlägg i debatten om institutionella… Read more »

Ny studie undersöker hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

Ny studie undersöker hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn

En ny studie genomförd av organisationsforskare vid Score undersöker hållbarhetsdiskursen i den svenska banksektorn. Det är en sektor som endast varit mål för empiriska hållbarhetsstudier ett fåtal gånger tidigare. I… Read more »

Forskningsstudie: Hållbara investeringar på tillväxtmarknader lönar sig – ibland

Forskningsstudie: Hållbara investeringar på tillväxtmarknader lönar sig – ibland

Forskare vid universitetet i Zaragoza i Spanien har funnit att investeringar i hållbara aktieindex på tillväxtmarknader kan ge lika hög avkastning som officiella jämförelseindex och till lägre risk under perioder… Read more »

Forskningsrapport: Kvalitet på hållbarhetsrapportering ökar värdet på Australienska bolag

Forskningsrapport: Kvalitet på hållbarhetsrapportering ökar värdet på Australienska bolag

Australienska forskare har hittat samband mellan bolagsvärden på sin hemmamarknad och kvaliteten på  respektive bolags hållbarhetsrapportering. Studien som undersöker ett hundratal olika bolag noterade på ASX-200 visar att investerare är… Read more »

Harvardforskare: ESG och finansiell prestanda drivs av innovationer

Harvardforskare: ESG och finansiell prestanda drivs av innovationer

En statistisk analys av mer än 3,000 bolag visar att om företag genomför omfattande innovationer kring materiella ESG-frågor, så kan de samtidigt förbättra både sin ESG-prestanda och sin finansiella prestanda…. Read more »

Forskningsstudie: Bankkunder med starka sociala preferenser är mer lojala och lönsamma

Forskningsstudie: Bankkunder med starka sociala preferenser är mer lojala och lönsamma

Ju starkare preferenser för socialt ansvar bankkunderna har, desto mer lojala är de. Dessutom genererar de betydligt högre intäkter. Så ser verkligheten ut för banker som specialiserat sig på socialt… Read more »

Ny forskning: Finansiella argument lockar fler kunder till SRI-fonder

Ny forskning: Finansiella argument lockar fler kunder till SRI-fonder

Köper vi SRI-fonder med hjärtat eller av rent finansiella skäl? Två forskare vid Norwegian School of Economics har försökt ta reda på det med hjälp av en experimentstudie där online-kunder… Read more »

Finansprofessor: Samma mekanismer bakom etiska investeringar som för lyxkonsumtion

Finansprofessor: Samma mekanismer bakom etiska investeringar som för lyxkonsumtion

Varför köper vissa män armbandsur från IWC som kostar mer än 100 000 kronor? Om de bara ville hålla reda på tiden så kunde de ju uppnå det genom att köpa… Read more »

Harvardforskare: CSR ger bättre tillgång till kapital

Harvardforskare: CSR ger bättre tillgång till kapital

Forskare vid Harvard Business School har funnit att högre CSR-prestanda också ger företag bättre tillgång till kapital (mätt enligt KZ-index, ett relativt mått på hur beroende ett företag är av… Read more »

Tjäna pengar eller rädda världen?

Tjäna pengar eller rädda världen?

Vad motiverar investerare att ta hänsyn till miljö, etik och socialt ansvar i sina placeringar? En ny svensk studie visar att professionella och privata investerare fäster olika vikt vid hållbara… Read more »

© 2021 HÅLLBART KAPITAL. All rights reserved. XHTML / CSS Valid.
Proudly designed by Theme Junkie.